فایل ورد (word) بررسي باليني اثر کاربرد ژل پادزيست مينوسيکلين بر پاکت هاي پريودنتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي باليني اثر کاربرد ژل پادزيست مينوسيکلين بر پاکت هاي پريودنتال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي باليني اثر کاربرد ژل پادزيست مينوسيکلين بر پاکت هاي پريودنتال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي باليني اثر کاربرد ژل پادزيست مينوسيکلين بر پاکت هاي پريودنتال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي باليني اثر کاربرد ژل پادزيست مينوسيکلين بر پاکت هاي پريودنتال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :10

بیان مساله: درمان نخستین پریودنتیت مزمن شامل آموزش بهداشت و انجام جرمگیری بالا و زیر لثه و تسطیح ریشه است. در پاکت های عمیق، جراحی به دنبال درمان نخستین پیشنهاد می شود. به نظر می رسد، که تجویز موضعی مواد ضدمیکروبی می تواند باعث بهبود علایم التهابی شود.هدف: هدف از این پژوهش، مشخص کردن اثر استفاده از ژل مینوسیکلین پس از درمان نخستین در مقایسه با انجام درمان نخستین به تنهایی در پریودنتیت مزمن لثه است.مواد و روش: این بررسی بر روی 15 بیمار با عمق پاکت پنج میلی متر و یا بیشتر انجام شد. در آغاز، عمق پاکت، حد چسبندگی، نمایه پلاک و خونریزی اندازه گیری شد. درمان نخستین در همه بیماران انجام گردید. در هر بیمار، یک دندان آزمون و یک دندان شاهد انتخاب شد. در پاکت دندان های آزمون، ژل مینوسیکلین دو درصد در هفته های صفر، دو و چهار تزریق شد. سپس، با دندان های شاهد در هفته های 2، 4 و 16 مقایسه شدند. برای بررسی آماری از آزمون تی- زوج (Paired-test) و استیودنت تی استفاده شد.یافته ها: میانگین عمق پاکت در پیش و پس از درمان در گروه آزمون، 6.53±0.83 و 3.46±0.76 و در گروه شاهد، 6.23±83 و 4.30±75 بود. میزان کاهش عمق پاکت در گروه آزمون نسبت به شاهد معنی دار بود (p<0.001). میانگین حد چسبندگی در پیش و پس از درمان در گروه آزمون، 0.654±0.14 و 1.66±0.36 و در گروه شاهد، 0.78±0.16 و 1.33±0.36 به دست آمد. میزان افزایش چسبندگی در گروه آزمون نسبت به شاهد معنی دار بود (p<0.001). میانگین نمایه خونریزی و پلاک هم، در گروه آزمون کاهش بیشتر داشت (p<0.001).نتیجه گیری: بر پایه یافته ها، ارتباطی معنادار میان استفاده از ژل مینوسیکلین و بهبود معیارهای بالینی وجود دارد. این مساله ممکن است به علت دسترسی مطلوب و غلظت بالای دارو در ناحیه ایجاد شده باشد.
كلید واژه: پریودنتیت، دارو درمانی، مینوسیکلین

لینک کمکی