فایل ورد (word) تاثير آموزش كنترل استرس بر خلق و استرس درك شده در زنان مصرف كننده قرص هاي پيشگيري از بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير آموزش كنترل استرس بر خلق و استرس درك شده در زنان مصرف كننده قرص هاي پيشگيري از بارداري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير آموزش كنترل استرس بر خلق و استرس درك شده در زنان مصرف كننده قرص هاي پيشگيري از بارداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير آموزش كنترل استرس بر خلق و استرس درك شده در زنان مصرف كننده قرص هاي پيشگيري از بارداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير آموزش كنترل استرس بر خلق و استرس درك شده در زنان مصرف كننده قرص هاي پيشگيري از بارداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: تغییرات خلقی و افزایش استرس درك شده به عنوان عوارض جانبی (گزارش شده) مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، عامل مهمی در خودداری از ادامه مصرف این قرص ها و بروز حاملگی های ناخواسته و تحمیل هزینه های مادی و معنوی بسیار بر خانواده و جامعه خواهد بود. استفاده از راهكارهای كنترل استرس نه تنها در ارتقای سلامت روان زنان موثر است، بلكه می تواند از میزان قطع مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، به دلیل اختلالات خلقی نیز بكاهد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش راهكارهای كنترل استرس بر "خلق" و "استرس درك شده" زنان مصرف كننده قرص های پیشگیری از بارداری در مراكز بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشكی ایران و شهید بهشتی انجام شده است.روش بررسی: مطالعه حاضر یك كار آزمایی كنترل شده تصادفی دو گروهی است كه بر روی 92 زن (46 نفر گروه آزمون و 46 نفر گروه كنترل) كه كاندید مناسبی برای مصرف قرص های پیشگیری از بارداری بودند انجام شد. قبل از مصرف قرص ها، وضعیت خلقی (خلق مثبت و خلق منفی) و استرس درك شده واحدهای مورد پژوهش با استفاده از مقیاس سنجش خلق مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس سنجش استرس درك شده (PSS) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس واحدهای مورد پژوهش، به صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمون و كنترل تقسیم شده و واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمون، تحت مداخله آموزشی راهكارهای كنترل استرس قرار گرفتند. در این مطالعه، متغیرهای خلق و استرس درك شده در دو مرحله قبل و سه ماه پس از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری و آموزش كنترل استرس، در زنان بررسی و تاثیر مداخله آموزشی با مقایسه میانگین نمرات خلق و استرس درك شده در قبل و پس از مداخله در گروه آزمون و گروه كنترل سنجیده شد.یافته ها: یافته ها حاكی از افزایش معنی داری در میانگین نمرات خلق مثبت (P<0.001) و كاهش معنی داری در میانگین نمرات خلق منفی (P<0.001) و استرس درك شده در گروه آزمون (P<0.000) بود. همچنین نتایج مطالعه، در ارتباط با مقایسه تغییرات خلق مثبت، خلق منفی و استرس درك شده در دو گروه آزمون و كنترل، در مرحله بعد از مداخله اختلاف معنی داری را از نظر خلق مثبت (P<0.040)، خلق منفی (P<0.005) و استرس درك شده (P<0.005) نشان داد.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، آموزش كنترل تنش می تواند از طریق كاهش استرس درك شده، در ارتقای سلامت روان زنان تقش موثری داشته و به دنبال آن عامل مهمی در پیشگیری از قطع ناگهانی مصرف قرص و كاهش بارداری های ناخواسته باشد. لذا برقراری برنامه های آموزشی - مشاوره ای برای زنان در جهت مدیریت استرس در مرحله قبل و حین مصرف قرص های پیشگیری به عنوان راهكار مناسبی در راستای ارتقای سلامت روانی آنان توصیه می گردد.
كلید واژه: قرص های پیشگیری از بارداری، خلق، استرس درك شده، كنترل تنش

لینک کمکی