فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي اثر پد ليدوکائين با ژل بنزوکائين در کاهش درد ناشي از تزريق در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي اثر پد ليدوکائين با ژل بنزوکائين در کاهش درد ناشي از تزريق در کودکان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي اثر پد ليدوکائين با ژل بنزوکائين در کاهش درد ناشي از تزريق در کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي اثر پد ليدوکائين با ژل بنزوکائين در کاهش درد ناشي از تزريق در کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي اثر پد ليدوکائين با ژل بنزوکائين در کاهش درد ناشي از تزريق در کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :12

بیان مساله: مهم ترین رویکرد هدایت رفتاری کودک، مهار درد است. از تازه ترین مواد مورد استفاده در کاهش درد، استفاده از پد لیدوکائین یا دنتی پچ (Dentipatch) است، که تاکنون در ایران در این باره پژوهشی انجام نشده است.هدف: این بررسی برای مقایسه اثر لیدوکائین (Dentipatch) با ژل بنزوکائین 20 درصد انجام گرفت.مواد و روش: در این بررسی تجربی 60 کودک، شرکت کردند، که داوطلب تزریق اینفیلتره دو سویه در مخاط باکال فک بالا بودند. در آغاز دو آزمون ارزیابی اضطراب عمومی و دندانی بر روی تمامی کودکان انجام شد. پس از گذشتن پد لیدوکائین به مدت 10 دقیقه یا ژل بنزوکائین به مدت دو دقیقه و پاک کردن مخاط، تزریق انجام می گرفت و سپس، از کودک برای تکمیل Visual Analogue Scale (VAS) کمک گرفته و درباره درد تزریق در هر سمت پرسیده می شد. بررسی ها به وسیله دو فرد به صورت جداگانه انجام می گردید. میانگین کاهش درد در هر گروه با استفاده از آزمون تی زوج (Paired T.test) و ویلکاکسون (Wilcoxan Signed Ranks test) مقایسه شد.یافته ها: در مقیاس VAS، در کودکان بی اضطراب دندانی، میانگین مقادیر مربوط به ژل (66.85) اختلافی معنادار با میانگین مقادیر مربوط به پد (29.92) را نشان داد (p<0.001). در کودکان با اضطراب دندانی میانگین های فوق، به ترتیب 70.85 و 25.91 با تفاوت آماری معنادار به دست آمد. بر پایه گزارش کودک در کودکان بی اضطراب دندانی، میانیگن مقادیر مربوط به ژل و پد به ترتیب 2.31 و 0.54 بود، که از نظر آماری این تفاوت معنادار بود (p<0.001). همچنین بر پایه گزارش کودک، تفاوت آماری معنادار در میانگین مقادیر ژل (28.1) و پد (0.66) در کودکان با اضطراب دندانی مشاهده گردید.نتیجه گیری: کارکرد پد لیدوکائین برتر از ژل بنزوکائین بود. بررسی های بیشتر برای کاربرد پد لیدوکائین در زمان کمتر پیشنهاد می شود.
كلید واژه: پدلیدوکائین (دنتی پچ)، بنزوکائین، بی حسی سطحی، درد

لینک کمکی