فایل ورد (word) ارزيابي نسبي شرکتهاي مشابه با توجه به معيارهاي مالي به روش DEA (مطالعه موردي شرکتهاي قطعه ساز خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی