فایل ورد (word) ارزيابي جو اخلاقي (فرهنگ سازماني) بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان از ديدگاه پرستاران اين بيمارستان ها در سال 1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي جو اخلاقي (فرهنگ سازماني) بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان از ديدگاه پرستاران اين بيمارستان ها در سال 1383 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي جو اخلاقي (فرهنگ سازماني) بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان از ديدگاه پرستاران اين بيمارستان ها در سال 1383  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي جو اخلاقي (فرهنگ سازماني) بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان از ديدگاه پرستاران اين بيمارستان ها در سال 1383،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي جو اخلاقي (فرهنگ سازماني) بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان از ديدگاه پرستاران اين بيمارستان ها در سال 1383 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: جو اخلاقی (فرهنگ سازمانی) یک سازمان، آن گونه که توسط کارکنانش درک می شود، بر تجربه های اخلاقی، رضایت شغلی و نوع مراقبت تاثیر می گذارد. لذا بر آن شدیم تا جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان را بر اساس نظرات پرسنل پرستاری ارزیابی کنیم.روش کار: یک پرسشنامه 26 سوالی که روایی محتوایی آن با توجه به بررسی متون مورد تایید بوده و پایایی آن نیز در حد قابل قبولی بود (آلفا کرونباخ 0.92)، به فارسی ترجمه شد. پرسشنامه بین یک نمونه متوالی متشکل از 350 پرستار که در چهار بیمارستان آموزشی شهر کرمان کار می کردند توزیع شد. 302 نفر این پرسشنامه را تکمیل نمودند. تمام پرسشنامه ها بدون نام بود.بحث و نتیجه گیری: بیش تر افراد (76%) مونث بودند. میانگین سنی افراد 4.32 (±5.8) بود. پاسخ به عبارت "همیشه" بیش از همه در جواب گویه "مسوولم کسی است که می توانم به او اعتماد کنم" و کمتر از همه در پاسخ به گویه "در این بیمارستان پرستاران به خوبی حمایت شده و به آن ها احترام گذاشته می شود" دیده شد. از بین 5 حیطه تشکیل دهنده پرسشنامه، بیش ترین نمره مربوط به مدیران (پرستاری) و کم ترین نمره مربوط به بیمارستان بود. تفاوت معنی داری در مجموع نمرات پرسشنامه بر حسب متغیرهای زمینه ای (سن، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت استخدامی و بیمارستان ها) وجود نداشت.با توجه به تاثیر قابل توجه فرهنگ سازمانی بر عملکرد پرستاران، به نظر می رسد که بعضی جنبه های فرهنگ سازمانی بیمارستان های آموزشی به ویژه در مواردی که مربوط به پزشکان و مدیران سطح بالا است، نیاز به ارتقا دارند.
كلید واژه: فرهنگ سازمانی، جو اخلاقی، بیمارستان، پرسنل پرستاری

لینک کمکی