فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني قلبي كوتاه مدت بر ميزان عود بيماري، مراجعه و بستري مجدد در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني قلبي كوتاه مدت بر ميزان عود بيماري، مراجعه و بستري مجدد در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني قلبي كوتاه مدت بر ميزان عود بيماري، مراجعه و بستري مجدد در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني قلبي كوتاه مدت بر ميزان عود بيماري، مراجعه و بستري مجدد در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه هاي بازتواني قلبي كوتاه مدت بر ميزان عود بيماري، مراجعه و بستري مجدد در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :8

هدف: انفاركتوس میوكارد از شایع ترین علل مرگ و میر و ناخوشی در جهان امروز است كه معلولیت ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد. یكی از روشهای پیشگیری ثانویه، انجام برنامه های بازتوانی قلبی با مشاركت پرستاران می باشد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر برنامه های كوتاه مدت بازتوانی قلبی بر میزان عود بیماری، مراجعه و بستری مجدد بیماران انفاركتوس میوكارد است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و نمونه های پژوهش 66 بیمار مبتلا به انفاركتوس میوكارد، بستری در مراكز درمانی آموزشی شهر اهواز می باشند كه با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه مداخله (32 نفر) و شاهد (34 نفر) تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیك به وسیله چك لیست از هر دو گروه جمع آوری شد. افراد گروه مداخله، تحت برنامه توانبخشی و بازتوانی قلبی به مدت 8 هفته قرار گرفتند. پس از 8 هفته اطلاعات مربوط به میزان وقوع بستری مجدد و عود بیماری در طی این مدت در بیماران هر دو گروه به وسیله چك لیست جمع آوری و با استفاده از آزمونهای آماری كای اسكوئر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: میزان عود بیماری در بیماران انفاركتوس میوكارد در دو گروه مداخله و شاهد و نیز تعداد موارد بستری مجدد در دو گروه تفاوت معنی دار داشت (P<0.001). نتیجه گیری: شركت در برنامه های توانبخشی و بازتوانی قلبی، تعداد موارد عود بیماری، مراجعه و بستری مجدد در مبتلایان به انفاركتوس میوكارد را كاهش می دهد.
كلید واژه: بازتوانی قلبی، انفارکتوس میوکارد، عود، بستری مجدد

لینک کمکی