فایل ورد (word) بررسي تاثير حركات اصلاحي بر اتساع قفسه سينه در دختران كيفوتيك 15–11 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير حركات اصلاحي بر اتساع قفسه سينه در دختران كيفوتيك 15–11 ساله دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير حركات اصلاحي بر اتساع قفسه سينه در دختران كيفوتيك 15–11 ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير حركات اصلاحي بر اتساع قفسه سينه در دختران كيفوتيك 15–11 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير حركات اصلاحي بر اتساع قفسه سينه در دختران كيفوتيك 15–11 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي

تعداد صفحات :5

هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر یك دوره حركات اصلاحی بر روی اتساع قفسه سینه دختران كیفوتیك 15–11 ساله انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه شبه تجربی حاضر یك كارآزمایی بالینی است كه بر روی 50 نفر از دختران كیفوتیك 15-11 ساله كه به روش نمونه گیری ساده از جامعه در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده به دو گروه 25 نفری آزمایش و كنترل تقسیم شده بودند، انجام شد. روی گروه آزمایش یك دوره حركات اصلاحی اعمال شد، ولی روی گروه كنترل این حركات اصلاحی اعمال نگردید و اتساع قفسه سینه قبل و بعد از حركات اصلاحی در دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمونهای آماری كای اسكوئر، تی زوجی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها : اختلاف معنی داری در میزان اتساع قفسه سینه قبل و بعد از حركات اصلاحی در گروه آزمایش وجود داشت (P<0.001)، ولی در گروه كنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P=0.746). هم چنین بین دو گروه نیز بعد از اعمال مداخله اختلاف معنی داری در میزان اتساع قفسه سینه دیده شد (P=0.02).نتیجه گیری: انجام حركات اصلاحی موجب بهبود اتساع قفسه سینه دختران كیفوتیك می شود. اگرچه به دلیل نوع نمونه گیری و محدودیت تعمیم پذیری نتایج، نیاز به تكرار این گونه تحقیقات وجود دارد.
كلید واژه: دختران كیفوتیك، حركات اصلاحی، اتساع قفسه سینه، كیفوز

لینک کمکی