فایل ورد (word) مقايسه محيط هاي رايج به منظور بررسي ميزان تحرک و توانايي اسپرم گاو در جذب DNA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه محيط هاي رايج به منظور بررسي ميزان تحرک و توانايي اسپرم گاو در جذب DNA دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه محيط هاي رايج به منظور بررسي ميزان تحرک و توانايي اسپرم گاو در جذب DNA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه محيط هاي رايج به منظور بررسي ميزان تحرک و توانايي اسپرم گاو در جذب DNA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه محيط هاي رايج به منظور بررسي ميزان تحرک و توانايي اسپرم گاو در جذب DNA :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :8

هدف: انتخاب محیط مناسب برای انکوباسیون اسپرم و DNA از نظر درصد تحرک اسپرم و ارزیابی توانایی اسپرم گاوهای نر هلشتاین ایرانی در جذب DNA در این محیط.مواد و روش ها: اسپرم های منجمد شده یك گاو نر هلشتاین ایرانی، ذوب گردید. اسپرم های متحرك با روش گرادینت Puresperm (40.80 درصد) جدا شده و با محیط SP-TALP دو بار شسته شدند. سپس اسپرم ها با یکی از محیط های PBS, Opti-MEM و SP-TALP یك بار شست وشو داده شده و انكوباسیون اسپرم و ترانس ژن در این محیط ها به مدت یك ساعت انجام گرفت. پلاسمید خطی شده pEGFP-C1 به مدت یك ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد با 106 با اسپرم ها انکوبه شدند. مخلوط اسپرم و DNA با استفاده از آنزیم DNase I تیمار شده و شست و شوی آنها با PBS انجام گردید DNA استخراج شده از اسپرم ها و از مایع رویی آخرین مرحله شست و شوی اسپرم، جهت انجام PCR استفاده گردیدند. آنالیز و مقایسه میانگین درصد تحرك اسپرم در محیط های مختلف با استفاده از آزمون دانكن و نرم افزار SAS0 انجام شد.یافته ها: درصد تحرک اسپرم‌ها در محیط های PBS, Opti-MEM و SP-TALP به ترتیب (89/2±)40، (53/1±)2 و (41/4 ±)54 بود. نتایج PCR با استفاده از DNA استخراج شده از اسپرم های ترانسفکت شده نشان داد که ترانس ژن وارد اسپرم شده و تحت اثر هضم آنزیمی حذف نشده است.نتیجه گیری: این آزمایش نشان داد که بهترین محیط برای انكوباسیون اسپرم و DNA از نظر درصد تحرک اسپرم، محیط SP-TALP است. ترانس ژن علاوه بر توانایی اتصال به غشای اسپرم گاوهای هلشتاین ایرانی، توانایی جذب به داخل آن را نیز دارد و بنابراین می توان از این اسپرم ها به عنوان ناقل ترانس ژن به تخمک استفاده کرد.
كلید واژه: ترانس فکشن، تحرک اسپرم، ترانس ژن، EGFP، PCR

لینک کمکی