فایل ورد (word) بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي انتروکوک مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي انتروکوک مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي انتروکوک مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي انتروکوک مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي سويه هاي انتروکوک مقاوم به ونکومايسين جدا شده از نمونه هاي باليني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران

تعداد صفحات :10

زمینه و اهداف: انتروكوك ها جزء فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان می باشند، ولی تحت شرایطی می توانند باعث عفونت شوند و مهمتر اینکه یکی از عوامل عفونت های بیمارستانی هستند. مقاومت به آنتی بیوتیك ونكومایسین در انتروكوك ها، مصرف این دارو را محدود كرده است. با توجه به فراوانی فنوتیپ های vanA و vanB در میان انتروكوك های مقاوم به ونكومایسین، در این مطالعه به شناسایی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی vanA و vanB در سویه های بالینی پرداخته شده است.روش بررسی: 32 سویه انتروكوك مقاوم به ونكومایسین، از میان ایزوله های انتروکوک جدا شده از نمونه های ادرار و یک نمونه خون مورد بررسی قرار گرفتند. مقاومت این سویه ها نسبت به دیسك های ونكومایسین، تیكوپلانین، تتراساكلین، جنتامایسین، اریترومایسین و سیپروفلوكساسیین تعیین گردید. MIC ونكومایسین، برای تمام سویه ها با روش microdilution بدست آورده شد. بررسی وجود ژن های vanA و vanB برای 31 ایزوله ای كه MIC³6mg/ml داشتند، توسط PCR انجام شد.یافته ها: بر اساس نتایج آنتی بیوگرام تیکوپلانین و MIC ونکومایسین، 25 سویه دارای فنوتیپ vanA و 6 سویه دارای فنوتیپ vanB بودند. تمام سویه ها به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند و به ترتیب 81.25%, 96.87% و 78.12% از سویه ها به دیسک های اریترومایسین، تتراساکلین و جنتامایسین مقاوم بودند. ژن های vanA و vanB به ترتیب در تمام 25 ایزوله ای که فنوتیپ vanA و 6 سویه ای که vanB داشتند، شناسایی شد. در 13 سویه از 25 سویه که دارای فنوتیپ vanA بودند، هر دو ژن vanA و vanB توسط PCR تکثیر شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که از 25 سویه دارای فنوتیپ 12 vanA سویه انتروکوک، فنوتیپ و ژنوتیپ vanA و 13 ایزوله (%52) با وجود داشتن فنوتیپ vanA، دارای هر دو ژن vanA و vanB بودند. 6 سویه فنوتیپ و ژنوتیپ vanB را دارند. با توجه بـه امکان ایجـاد تغییر ژنوتیپی در انتـروکوک ها، به نظر می رسد این ایزوله ها ژن vanB را از طریق انتقال پلاسمیدی بدست آورده اند.
كلید واژه: انتروکوک، ونکومایسین، vanB، vanA

لینک کمکی