فایل ورد (word) كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري درجا در بيمارستان هاي آموزشي كاشان، سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري درجا در بيمارستان هاي آموزشي كاشان، سال 1384 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري درجا در بيمارستان هاي آموزشي كاشان، سال 1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري درجا در بيمارستان هاي آموزشي كاشان، سال 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري درجا در بيمارستان هاي آموزشي كاشان، سال 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: به دلیل نقش مراقبت صحیح از كاتتر ادراری در جلوگیری از عفونت ادراری و نیز با توجه به كمبود مطالعه قبلی در زمینه كیفیت مراقبت از بیماران دارای كاتتر، این پژوهش در سال 1384 با هدف بررسی كیفیت مراقبت از بیماران دارای كاتتر ادراری در بیمارستان های آموزشی كاشان انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 377 بیمار دارای كاتتر ادراری بستری در بیمارستان های نقوی، شهید بهشتی و زایشگاه شبیه خوانی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هایی بود كه پژوهش گر با استفاده از مطالعه كتابخانه ای طراحی كرد و سپس روایی محتوای آن را به تایید صاحب نظران رسانید. داده ها به كمك آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: از 377 بیمار بررسی شده 8/61 درصد زن و 2/38 درصد مرد بودند. از این عده 46 نفر مشاهده شدند و 331 نفر دیگر نظرات خود را درباره كیفیت مراقبت از كاتتر خود بیان كردند. بیشتر موارد كاتترگذاری در بخش های جراحی انجام شده بود. بیشترین بیماران به دلیل ضرورت بی حركت ماندن در تخت كاتترگذاری شده بودند. كیفیت مراقبت در هنگام كاتترگذاری از نظر بیماران در حد متوسط و با توجه به موارد مشاهده شده در حد ضعیف بود. كیفیت آموزش ارایه شده به بیمار به صورت قابل توجهی از سایر معیارهای مورد بررسی ضعیف تر بود. كیفیت مراقبت در مدت درجا بودن كاتتر ادراری نیز در حد متوسط قرار داشتنتیجه گیری: با توجه به این كه كیفیت مراقبت از كاتتر در طیف متوسط تا ضعیف قرار داشت توجه مسوولین را به برگزاری دوره های آموزش مداوم برای به روز رسانی دانش و مهارت پرستاران در زمینه مراقبت از بیمار دارای كاتتر ادراری جلب می نماید.
كلید واژه: كیفیت مراقبت، كاتتر ادراری درجا، كاشان

لینک کمکی