فایل ورد (word) بررسي امکان سنجي قابليت تجزيه بيولوژيك متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) توسط ميكروارگانيسم هاي جدا شده از لجن هاي فعال در فاز مايي و تاثير ترکيبات محرک القايي بر ميزان تجزيه پذيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي امکان سنجي قابليت تجزيه بيولوژيك متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) توسط ميكروارگانيسم هاي جدا شده از لجن هاي فعال در فاز مايي و تاثير ترکيبات محرک القايي بر ميزان تجزيه پذيري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي امکان سنجي قابليت تجزيه بيولوژيك متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) توسط ميكروارگانيسم هاي جدا شده از لجن هاي فعال در فاز مايي و تاثير ترکيبات محرک القايي بر ميزان تجزيه پذيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي امکان سنجي قابليت تجزيه بيولوژيك متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) توسط ميكروارگانيسم هاي جدا شده از لجن هاي فعال در فاز مايي و تاثير ترکيبات محرک القايي بر ميزان تجزيه پذيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي امکان سنجي قابليت تجزيه بيولوژيك متيل ترشياري بوتيل اتر (MTBE) توسط ميكروارگانيسم هاي جدا شده از لجن هاي فعال در فاز مايي و تاثير ترکيبات محرک القايي بر ميزان تجزيه پذيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :14

مقدمه: متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) به عنوان مكمل سوخت اكسیژن دار برای بهسوزی و بالا بردن عدد اكتان در غلظت 15 درصد حجمی به عنوان جایگزین تترا اتیل سرب و به منظور دستیابی به احتراق بهتر و نیز كاهش انتشار آلاینده های خروجی از اتومبیل ها و محصولات آلی حاصل از احتراق به بنزین و گازوئیل اضافه می شود. این ترکیب مایعی است آبدوست كه هم در هوا و هم در آب و خاك حلالیت دارد و دارای قدرت حلالیت بسیار بالایی در آب (000mg/L، 48) است. به علت آثار نامطلوب این ترکیب روی کیفیت آب های آشامیدنی و محیط زیست، حذف آن برای حفظ بهداشت عمومی و رفع نگرانی های زیست محیطی ضروری به نظر می رسد.هدف: هدف اصلی انجام این تحقیق، امکان سنجی قابلیت تجزیه بیولوژیك MTBE توسط میكروارگانیسم های جدا شده از لجن های فعال در فاز مایی است و اهداف جزیی تحقیق نیز شناسایی و جداسازی سویه میكروبی بومی تجزیه كننده MTBE، توانایی سویه در میزان حذف آن و در نهایت بررسی تاثیر ترکیبات محرک القایی (از قبیل پت هومیک و عصاره مخمر) در افزایش میزان تجزیه پذیری MTBE است.مواد و روش ها: میکروارگانیسم های تجزیه گر از منابع مختلفی جدا شده و اغلب از لجن های تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنایع پتروشیمی استفاده شد. تمام آزمایش ها در درجه حرارت ثابت 25oC انجام شد. در آزمایش ها میکروبی انجام شده از ویال های 50mL و 125mL با درپوش های پوشیده با نوار تفلون استفاده شد. محیط کشت مورد استفاده در کشت های میکروبی محیط حاوی محلول نمک های معدنی بود. برای اندازه گیری غلظت MTBE و محصولات هیدرولیزی احتمالی از قبیل TBA از روش گاز كروماتوگرافی و به صورت دو تایی در هر نمونه با تزریق مستقیم فضای خالی ویال ها به دستگاه گاز كروماتوگراف با ستون موئین و آشکارساز یونیزاسیون در شعله استفاده شد. مخلوط میکروبی (Microbial Consortium) حاصل ابتدا در پلیت های کشت حاوی محلول نمک های معدنی با محیط آگار و بخار MTBE به عنوان تنها منبع کربن کشت داده شدند. پس از گذشت سه هفته کلنی های تک رشد کرده به محلول حاوی نمک های معدنی انتقال داده شدند. در این آزمایش ها یک مخلوط میکروبی هوازی قادر به تجزیه متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) بود که این مخلوط غنی سازی شد و به مدت چهار ماه در شرایط آزمایشگاهی مقاوم سازی شد. برای بررسی اثر تحریك پذیری تجزیه MTBE از غلظت 500 میلی گرم در لیتر عصاره مخمر و 20 میلی گرم در لیتر پت هومیک استفاده شد.نتایج: آزمایش ها نشان دادند که MTBE در شرایط هوازی و کومتابولیک تجزیه پذیر است. در شرایط هوازی تجزیه بیولوژیک MTBE کاملا مشهود بود. یک مخلوط میکروبی در شرایط آزمایشگاه که توانایی مطلوبی در تجزیه متیل ترشیاری بوتیل اتر داشت از لجن های فعال در فاز مایی جداسازی شد و کوکوباسیلوس گرم مثبت کاتالاز مثبت تشخیص داده شد .مخلوط میکروبی تجزیه گر قادر به تجزیه غلظت های بالایی از MTBE تا حدود 1000mg/Lبودند ولی غلظت های بالاتر از MTBE1000mg/L قابل تجزیه نبودند. در طول مدت انجام آزمایش ها در شرایط بسته تجمع بیومس در ویال های کشت مشاهده نشد، اما بیومس چسبیده مشاهده شد (غلظت اولیه بیومس چسبیده 0.11g/Lاساس وزن خشک بود). عصاره مخمر و پت هومیک با ایجاد اثر القایی باعث تسریع و تشدید تجزیه MTBE به میزان بیش از 20 درصد می شوند.نتیجه گیری: MTBE در شرایط هوازی و کومتابولیک تجزیه پذیر بوده و ترکیبات با اثر القایی باعث تسریع و تشدید تجزیه آن می شوند.
كلید واژه: متیل ترشیاری بوتیل اتر، زوال زیستی، فاضلاب

لینک کمکی