فایل ورد (word) مايه زني متقابل دو ژنوتيپ فسکيوي بلند با قارچ اندوفيت جنس Neotyphodium و رديابي آن ها با نشانگر AFLP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مايه زني متقابل دو ژنوتيپ فسکيوي بلند با قارچ اندوفيت جنس Neotyphodium و رديابي آن ها با نشانگر AFLP دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مايه زني متقابل دو ژنوتيپ فسکيوي بلند با قارچ اندوفيت جنس Neotyphodium و رديابي آن ها با نشانگر AFLP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مايه زني متقابل دو ژنوتيپ فسکيوي بلند با قارچ اندوفيت جنس Neotyphodium و رديابي آن ها با نشانگر AFLP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مايه زني متقابل دو ژنوتيپ فسکيوي بلند با قارچ اندوفيت جنس Neotyphodium و رديابي آن ها با نشانگر AFLP :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رستنيها

تعداد صفحات :18

رابطه همزیستی بین گراس ها و قارچ های اندوفیت یکی از مهمترین همزیستی ها در طبیعت می باشد. قارچ های جنس Neotyphodium عضو تیره Clavicipitaceae هستند که با گراس های زیرتیره Pooideae همزیست می باشند. در این پژوهش، دو ژنوتیپ گیاهی انتخاب و قارچ های اندوفیت همزیست از آن ها استخراج گردید. وجود قارچ های اندوفیت در میزبان های تلقیح شده با روش های میکروسکوپی، نشانگر مولکولی AFLP و اجرای اصول کخ بررسی شدند. در این تحقیق روش گزارش شده لچ و کریستنسن با موفقیت همراه بود و تنها از طریق این روش، قارچ های اندوفیت گرفته شده از یک ژنوتیپ با موفقیت وارد همان ژنوتیپ و دیگر ژنوتیپ ها شدند. این بررسی مشخص نمود برای تشخیص وجود قارچ در میزبان های گیاهی مایه زنی شده، روش های میکروسکوپی مناسب می باشد. نشانگر AFLP وجود قارچ در بعضی از گیاهان مایه زنی شده به طور مصنوعی را تایید کرد. در حالی که در مورد بعضی دیگر از گیاهان مایه زنی شده وجود قارچ با این نشانگر تایید نشد. استفاده از اصول کخ نشان داد که قارچ های اندوفیت در میزبان های جدید از لحاظ مورفولوژی و ظاهر تغییر نمی کنند.
كلید واژه: همزیستی، Festuca, AFLP, Clavicipitaceae، تلقیح متقابل

لینک کمکی