فایل ورد (word) ارايه مدلي تلفيقي براي محاسبه رشد بهره وري کل عوامل از مدلهاي تحليل پوششي داده ها، شاخص تورنکوئيست و محاسبه رشد بهره وري شرکت ملي نفت ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی