فایل ورد (word) نقش استروژن در پيشگيري از اعتياد به مورفين در موش صحرايي ماده اوارکتومي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش استروژن در پيشگيري از اعتياد به مورفين در موش صحرايي ماده اوارکتومي شده دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش استروژن در پيشگيري از اعتياد به مورفين در موش صحرايي ماده اوارکتومي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش استروژن در پيشگيري از اعتياد به مورفين در موش صحرايي ماده اوارکتومي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش استروژن در پيشگيري از اعتياد به مورفين در موش صحرايي ماده اوارکتومي شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: تحقیقات اخیر بیانگر تفاوت هایی در جنبه های مختلف سوء مصرف مواد در بین دو جنس می باشد که این تفاوت می تواند به دلایل مختلف از جمله عوامل فرهنگی- اجتماعی یا هورمونی باشد. از آنجایی که استروژن هورمونی است که در رهایش دوپامین در مغز نقش داشته و از طرف دیگر دوپامین از جمله نوروترانسمیترهای مهم درگیر در اعتیاد به مورفین می باشد، لذا هدف از این تحقیق تعیین فایل ورد (word) نقش استروژن در پيشگيري از اعتياد به مورفين در موش صحرايي ماده اوارکتومي شده است.مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش تجربی می باشد که در آزمایشگاه فیزیولو‍ژی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1386 انجام گرفته است. در این تحقیق از 14 سر موش بزرگ آزمایشگاهی با میانگین وزنی 200 تا 250 گرم از نژاد ویستار استفاده گردید. موش ها به دو گروه کنترل (گروهی که در طول آزمایش همره با آب مصرفی مورفین دریافت می کردند) و آزمون ( گروهی که قبل از دریافت آب و مورفین به آنها استرادیول تزریق می شد) تقسیم شده و آزمایش های رفتاری جهت سنجش میزان وابستگی (ارزیابی علایم سندرم ترک متعاقب تزریق نالوکسان) و تمایل به مصرف مورفین (با سنجش خود مصرفی) انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی آنالیز گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که تزریق استروژن قبل ازمصرف مورفین در گروه مورد اگر چه توانسته است در مقایسه با گروه کنترل وابستگی فیزیکی به مورفین را به طور معنی داری کاهش دهد، ولی تاثیری در کاهش میزان تمایل نداشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق حدس زده می شود که استروژن از طریق مکانیزم مرکزی و تاثیر بر سیستم دوپامینرژیک مغزی اثر خود را در کاهش وابستگی به مورفین اعمال می کند.
كلید واژه: پیشگیری، اعتیاد، مورفین، استروژن

لینک کمکی