فایل ورد (word) خودكارآمدي و يادگيري خود تنظيم در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) خودكارآمدي و يادگيري خود تنظيم در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) خودكارآمدي و يادگيري خود تنظيم در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) خودكارآمدي و يادگيري خود تنظيم در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) خودكارآمدي و يادگيري خود تنظيم در عملكرد باليني دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :13

مقدمه: خودكارآمدی و یادگیری خودتنظیم در بكارگیری دانش و مهارت های بالینی نقش مهمی ایفا می كند. هدف این پژوهش، تبیین خودكارآمدی و یادگیری خود تنظیم در عملكرد بالینی دانشجویان پرستاری در كارآموزی در عرصه بود.روش ها: در یك مطالعه كیفی، 50 دانشجو با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. سپس 28 مصاحبه نیمه ساختار یافته حضوری و سه مصاحبه گروه مدار با دانشجویان پرستاری داوطلب از دانشگاه های علوم پزشكی ایران، تهران و شهید بهشتی صورت گرفت. داده های پژوهش، با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: در مطالعه حاضر، مفهوم خودكارآمدی در پنج درونمایه و مفهوم یادگیری خود تنظیم در سه درونمایه دسته بندی شدند. از نظر شركت كنندگان، خودكارآمدی در عملكرد بالینی مترادف كسب مهارت بالینی، بررسی بیمار، برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی مراقبت ها بود. با تكیه بر دانش، تجربه یادگیری خود تنظیم در عملكرد بالینی مترادف تلاش برای یادگیری بالینی همراه با خودانگیزشی، تمرین فرایند پرستاری و تلاش برای كسب رفتار حرفه ای بود.نتیجه گیری: خودكارآمدی و یادگیری خود تنظیم در توانایی مراقبت مستقل از بیمار نقش دارد و به رشد توانمندی و مهارت حرفه ای دانشجویان پرستاری كارآموز در عرصه كمك می كند.
كلید واژه: خودكارآمدی، یادگیری خود تنظیم، عملكرد بالینی، پرستاری

لینک کمکی