فایل ورد (word) ابعاد تربيت شهروندي در کتاب هاي دوره پيش دبستاني از ديدگاه مربيان اين دوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ابعاد تربيت شهروندي در کتاب هاي دوره پيش دبستاني از ديدگاه مربيان اين دوره دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ابعاد تربيت شهروندي در کتاب هاي دوره پيش دبستاني از ديدگاه مربيان اين دوره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ابعاد تربيت شهروندي در کتاب هاي دوره پيش دبستاني از ديدگاه مربيان اين دوره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ابعاد تربيت شهروندي در کتاب هاي دوره پيش دبستاني از ديدگاه مربيان اين دوره :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های درسی دوره پیش دبستانی از دیدگاه مربیان این دوره انجام شده است. ماهیت پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان مقطع پیش دبستانی شهر یزد در سال تحصیلی 92-1391 می باشد. نمونه پژوهش 120 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، شامل 47 سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تحقق ابعاد تربیت شهروندی در کتاب های درسی در بعد رفتارهای دانشی (2.36) و رفتارهای فرهنگی ملی (2.44) پایین تر از سطح متوسط، و در بعد رفتارهای اجتماعی (3.53) بالاتر از سطح متوسط می باشد. در بعد رفتارهای دانشی بالاترین میانگین رتبه ای گویه «در مقابل خواسته های دیگران می تواند (نه) منطقی بگوید»، و پایین ترین میانگین رتبه ای گویه «می تواند رنگ ها و اشکال هندسی (برای درک مفاهیمی نظیر علائم راهنمایی و رانندگی) را از هم بازشناسد»، در بعد رفتارهای فرهنگی بالاترین میانگین رتبه ای گویه «رهبر و رییس جمهور را می شناسد و نام آنها را می داند»، و پایین ترین میانگین رتبه ای «اقوام و اقلیت های دینی و اقوام را که در کشور وجود دارد می شناسد»، در بعد رفتارهای اجتماعی بالاترین میانگین رتبه ای گویه «انگیزه و هیجان برای پیشرفت دارد»، و پایین ترین میانگین رتبه ای گویه «در کارها و تصمیماتش دور اندیش است» می باشد.
كلید واژه: تربیت شهروندی، پیش دبستانی، مربیان، کتاب های درسی

لینک کمکی