فایل ورد (word) آموزش و پرورش و هويت ديني و ملي (مطالعه پيمايشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) آموزش و پرورش و هويت ديني و ملي (مطالعه پيمايشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بانه) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) آموزش و پرورش و هويت ديني و ملي (مطالعه پيمايشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بانه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) آموزش و پرورش و هويت ديني و ملي (مطالعه پيمايشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بانه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) آموزش و پرورش و هويت ديني و ملي (مطالعه پيمايشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بانه) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي

تعداد صفحات :29

آموزش و پرورش علاوه بر محتوای برنامه درسی، از راه شبکه های مستحکم و پایدار اجتماعی، جو و فضای تربیتی در محیط های آموزشی و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه در ایجاد دیگر فهمی و بسط جهت گیری های شناختی، عاطفی و کنشی دانش آموزان اثرگذار است. تحقیق حاضر با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی مرتبط به بررسی تجربی تاثیر و نقش آموزش و پرورش بر هویت دینی و ملی دانش آموزان مقطع متوسطه پرداخته است. برای بررسی رابطه مذکور از یک نمونه 353 نفره از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بانه استفاده شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که جهت گیری دینی و ملی معلمان، عضویت در تشکل های دانش آموزی، مشارکت در فعالیت های فوق برنامه، تعامل با اولیای مدرسه، یادگیری تعاملی، سنوات تحصیل، رشد هویت های دینی و ملی را در جهت مثبت پیش بینی می کند. در میان متغیرهای مستقل، متغیر «جهت گیری دینی و ملی معلمان» از بیش ترین قدرت پیش بینی معنادار و مثبت هویت های دینی و ملی برخوردار است و در مجموع بیش از 0.60 از تغییرات هویت های دینی و ملی دانش آموزان با متغیرهای یاد شده قابل فهم و پیش بینی است.
كلید واژه: هویت دینی و ملی، تشکل های دانش آموزی، فعالیت های فوق برنامه، روابط با اولیای مدرسه، دانش آموزان مقطع متوسطه

لینک کمکی