فایل ورد (word) رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه مولفه هاي هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری پیش رونده عصبی در افراد جوان می باشد که عوارض و مشکلات فراوانی برای بیماران ایجاد نموده و آن ها را به سوی ناتوانی و وابستگی در زندگی سوق می دهد. یافته های بالینی نشان می دهند که فشار روانی ناشی از رویدادهای روزمره زندگی به تدریج فعالیت سیستم های مختلف بدن از جمله سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار داده می تواند آن ها را تضعیف و مختل سازد. متغیرهای گوناگون می تواند این تاثیر را تعدیل و یا تقویت نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه میان مولفه های هوش هیجانی با پنج عامل شخصیت در مبتلایان به (ام. اس) انجام شده است. مواد و روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 150 نفر (58 مرد و 92 زن) از بیماران مبتلا به ام.اس مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران ام.اس و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام خمینی شهرستان ارومیه بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های هوش هیجانی بار - آن، و پرسشنامه شخصیتی نئوفرم کوتاه بود که بر روی بیماران اجرا شد. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، آزمون آماری T، ضرایب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیلی داده ها نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی با پنج عامل شخصیت در بیماران مبتلا به ام.اس رابطه معنی دار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بین مولفه های هوش هیجانی در پنج مولفه مسئولیت پذیری، همدلی، انعطاف پذیری، تحمل فشار روانی و حل مسئله، بین بیماران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود داشت و در پنج عامل شخصیت، تنها در بعد روان رنجوری بین بیماران زن و مرد تفاوت معنی دار بود. مشاوره، آموزش مولفه های هوش هیجانی و درمان های شناختی رفتاری علاوه بر درمان های دارویی به این بیماران پیشنهاد می شود.
كلید واژه: مولفه های هوش هیجانی، پنج عامل شخصیت، بیماری مولتیپل اسکلروزیس

لینک کمکی