فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش و ارزشيابي باليني به روش پورت فوليو بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش و ارزشيابي باليني به روش پورت فوليو بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش و ارزشيابي باليني به روش پورت فوليو بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش و ارزشيابي باليني به روش پورت فوليو بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش و ارزشيابي باليني به روش پورت فوليو بر ميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باليني پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: لزوم بازنگری در روش های فعلی آموزش در پرستاری و استفاده از روش های آموزش و ارزشیابی نوین در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان پرستاری از به کارگیری روش آموزش و ارزشیابی بالینی پورت فولیو و روش روتین صورت گرفت.روش بررسی: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، کلیه دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز (37 دانشجو) که طبق برنامه ریزی دانشکده به 4 گروه تقسیم شده بودند، جهت گذراندن کارآموزی به روش پورت فولیو و روتین انتخاب شدند. روش کار بدین صورت بود که در یک واحد کارآموزی به صورت روتین و واحد کارآموزی بعدی به شیوه پورت فولیو آموزش داده و ارزشیابی شدند. رضایت دانشجویان از دو شیوه آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رضایت سنجی مقایسه گردید.یافته ها: در موارد مشابه بودن موضوعات موجود در روش آموزش و فرم ارزشیابی با تجربیات بالینی مواجه شده، ایجاد علاقه و انگیزه برای مشارکت دانشجو در یادگیری، ایجاد انگیزه برای استفاده از کتاب ها و سایر منابع علمی، کمک به یافتن موارد نقص و جبران آن طی کارآموزی، همسو بودن موضوعات موجود در روش ارزشیابی به شیوه پورت فولیو با اهداف آموزشی و میزان یادگیری در روش پورت فولیو میزان رضایتمندی دانشجویان بیشتر و معنی دار بود (p<0.01). همچنین متوسط نمره کل رضایت مندی دانشجویان از روش پورت فولیو (29.83±2.25) بیشتر از روش متداول (27.89±3.06) بود (p<0.01).نتیجه گیری: رضایت بیشتر دانشجویان در برخی زمینه ها از شیوه آموزش پورت فولیو، موید مزایای استفاده از این روش آموزشی جدید می باشد و می توان آن را به عنوان یک روش تلفیقی از آموزش و ارزشیابی دانشجو محور به کار برد.
كلید واژه: آموزش، ارزشیابی، پورت فولیو، رضایتمندی، دانشجویان پرستاری

لینک کمکی