فایل ورد (word) بررسي کيفيت زندگي در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال 1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي کيفيت زندگي در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال 1391 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي کيفيت زندگي در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال 1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي کيفيت زندگي در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال 1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي کيفيت زندگي در زنان باردار در شهر فرخشهر در سال 1391 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : باليني پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: در دوران بارداری تغییرات زیادی در زنان رخ می دهد و آن ها را هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی آسیب پذیر می کند. این تغییرات می تواند کیفیت زندگی زنان را دچار تغییرات زیادی کند و بر جنین ایشان نیز تاثیر بگذارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین کیفیت زندگی و ابعاد آن در زنان باردار شهر فرخشهر طراحی و اجرا شده است تا بتوان به بخش های مورد نیاز بهبود بخشید.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که از نوع مقطعی است کیفیت زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فرخشهر در سال 1391 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور 170 نفر زن باردار به عنوان نمونه به روش سیستماتیک انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابعاد مختلف وضعیت سلامتی نمونه ها با استفاده از نسخه ترجمه شده پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (SF-36) اندازه گیری و وضعیت کیفیت زندگی محاسبه شد.یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در ابعاد مختلف وضعیت سلامتی از حد متوسط به بالا بود و نمره کل کیفیت زندگی برابر 66.48±15.57 به دست آمد. بین متغیر سن با عملکرد جسمانی (-0.283)، محدودیت جسمانی (-0.156)، درد (-0.240) و نمره کل کیفیت زندگی (-0.226) ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشت (p<0.05). همچنین بین سن بارداری با عملکرد اجتماعی (-0.173)، عملکرد جسمانی (-0.299)، درد (-0.182) و نمره کل کیفیت زندگی (-0.193) ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد (p<0.05). میانگین نمره کیفیت زندگی در دوران بارداری در مادران با تعداد 2 بارداری و نیز دارای حاملگی ناخواسته کمتر از مادران با 1 بار حاملگی و حاملگی خواسته بوده است (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به کیفیت زندگی متوسط زنان باردار به دست آمده در این مطالعه، شایسته است متولیان امر بهداشت اقداماتی جهت ارتقاء کیفیت زندگی در این گروه مهم داشته باشند.
كلید واژه: کیفیت زندگی، بارداری، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

لینک کمکی