فایل ورد (word) بررسي رابطه الگوي تبادل رهبر - عضو و رفتار شهروندي سازماني: نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي و تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه الگوي تبادل رهبر - عضو و رفتار شهروندي سازماني: نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي و تعهد سازماني دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه الگوي تبادل رهبر - عضو و رفتار شهروندي سازماني: نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي و تعهد سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه الگوي تبادل رهبر - عضو و رفتار شهروندي سازماني: نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي و تعهد سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه الگوي تبادل رهبر - عضو و رفتار شهروندي سازماني: نقش واسطه اي توانمندسازي روان شناختي و تعهد سازماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت فرهنگ سازماني

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر با بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر - عضو و رفتار شهروندی سازمانی و نیز نقش واسطه ای توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر 250 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تبادل رهبر - عضو، توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری و بوت استرپ تحلیل شد. تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را تدیید کرد. نتایج حاکی از اثر مثبت مستقیم الگوی تبادل رهبر - عضو بر رفتار شهروندی سازمانی و اثر مثبت غیرمستقیم این متغیر از طریق توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است. با توجه به نتایج به دست آمده یکی از روش های ترغیب کارکنان برای درگیری در رفتارهای فرانقش و انجام رفتار شهروندی سازمانی تقویت کیفیت ارتباطات رهبران و سرپرستان سازمان با کارکنان است.
كلید واژه: الگوی تبادل رهبر - عضو، تعهد سازمانی، توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی سازمانی

لینک کمکی