فایل ورد (word) تاثير باکتري هاي افزاينده رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر گندم (رقم مرواريد) تحت آلودگي به نيترات مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير باکتري هاي افزاينده رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر گندم (رقم مرواريد) تحت آلودگي به نيترات مس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير باکتري هاي افزاينده رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر گندم (رقم مرواريد) تحت آلودگي به نيترات مس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير باکتري هاي افزاينده رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر گندم (رقم مرواريد) تحت آلودگي به نيترات مس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير باکتري هاي افزاينده رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر گندم (رقم مرواريد) تحت آلودگي به نيترات مس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بذر (علوم و تكنولوژي بذر)

تعداد صفحات :12

تجمع فلزات سنگین با ایجاد سمیت در خاک های کشاورزی تهدیدی برای تولید گیاهان زراعی است. مطالعات زیادی نشان داده اند کاربرد میکروارگانیسم هایی نظیر باکتری های محرک رشد گیاه می تواند به طور معنی داری این سمیت را کاهش دهد. بنابراین به منظور بررسی اثر این باکتری ها بر مولفه های جوانه زنی گندم رقم مروارید تحت آلودگی به نیترات مس، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سطوح مختلف نیترات مس (صفر، 50، 100 و 150 میلی گرم بر لیتر) و کاربرد و عدم کاربرد باکتری های Azotobacter spp. و Azospirillum spp. با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که تلقیح باکتری بر صفات طول ریشه چه، ضریب آلومتری و طول گیاهچه و آلودگی به نیترات مس، بر سرعت و درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، ضریب آلومتری، طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه اثر معنی داری داشت. اثر متقابل تیمار باکتری و آلودگی تنها در صفات طول ریشه چه و ضریب آلومتری در سطح یک درصد معنی داری بود. با افزایش غلظت نیترات مس، سرعت و درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقچه و گیاهچه به ترتیب نسبت به شاهد 41، 17، 70، 33 و 63 درصد کاهش نشان داد. بیشترین میزان طول ریشه چه و ضریب آلومتری مربوط به تیمار کاربرد باکتری و سطح صفر نیترات مس بود و با افزایش آلودگی صفات مذکور کاهش یافتند. در مجموع به نظر می رسد باکتری های افزاینده رشد مورد مطالعه نسبت به سطح 50 و بالاتر نیترات مس حساس می باشند و محلول مس به طور معنی داری باعث بازدارندگی جوانه زنی در مقایسه با شاهد شده و سمیت آن با افزایش غلظت زیاد می شود.
كلید واژه: باکتری های افزاینده رشد، جوانه زنی، گندم، مس

لینک کمکی