فایل ورد (word) عوامل موثر بر کارايي فني و رتبه بندي واحدهاي کارا در بيمارستان هاي تامين اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عوامل موثر بر کارايي فني و رتبه بندي واحدهاي کارا در بيمارستان هاي تامين اجتماعي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عوامل موثر بر کارايي فني و رتبه بندي واحدهاي کارا در بيمارستان هاي تامين اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عوامل موثر بر کارايي فني و رتبه بندي واحدهاي کارا در بيمارستان هاي تامين اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عوامل موثر بر کارايي فني و رتبه بندي واحدهاي کارا در بيمارستان هاي تامين اجتماعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: سازمان تامین اجتماعی ارایه کننده خدمات بیمارستانی به دو صورت نظام درمان مستقیم (بیمارستان های تحت مالکیت و مدیریت سازمان) و نظام درمان غیر مستقیم (خرید خدمات بیمارستانی و درمانی از دیگر خدمت دهندگان) به متقاضیان است. مطالعه حاضر، به منظور رتبه بندی واحدهای کارا و تعیین ارتباط بین کارایی و اندازه فعالیتی بیمارستان های تامین اجتماعی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه تحلیلی، بر روی 65 بیمارستان تامین اجتماعی فعال در سطح کشور طی سال های 88-1386 انجام شد. به منظور سنجش میزان کارایی فنی بیمارستان ها از مدل نهاده- ستانده و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون های آماری برای بررسی معنی دار بودن تاثیر مقیاس فعالیتی بر روی سطح کارایی بیمارستان ها استفاده شد.یافته ها: حدود 28.5 درصد از بیمارستان های کوچک تامین اجتماعی و 16.2 درصد از بیمارستان های بزرگ تامین اجتماعی کارایی کامل داشتند. آزمون فرضیه اختلاف میانگین ها از نظر آماری نشان داد که میانگین کارایی در دو گروه از بیمارستان های کوچک و بزرگ تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (Sig.=0.29).نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، انتظار می رود که با اصلاح شیوه های مدیریتی در استفاده بهینه از نهاده ها، سطح نا کارامدی مدیریتی به میزان تقریبی 6 درصد کاهش یابد و همچنین با استفاده بهتر از امکانات موجود، شاهد افزایش تقریبی در مقیاس ارایه خدمات خروجی به میزان 5 درصد باشیم.
كلید واژه: بیمارستان ها، تامین اجتماعی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی

لینک کمکی