فایل ورد (word) ارزيابي کمي و کيفي اسانس دو گونه مرزنجوش وحشي (.Origanum vulgare L) و مرزنجوش اروپايي (.Origanum majorana L) در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي کمي و کيفي اسانس دو گونه مرزنجوش وحشي (.Origanum vulgare L) و مرزنجوش اروپايي (.Origanum majorana L) در ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي کمي و کيفي اسانس دو گونه مرزنجوش وحشي (.Origanum vulgare L) و مرزنجوش اروپايي (.Origanum majorana L) در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي کمي و کيفي اسانس دو گونه مرزنجوش وحشي (.Origanum vulgare L) و مرزنجوش اروپايي (.Origanum majorana L) در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي کمي و کيفي اسانس دو گونه مرزنجوش وحشي (.Origanum vulgare L) و مرزنجوش اروپايي (.Origanum majorana L) در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :12

مقدمه: مرزنجوش گیاهی متعلق به خانواده نعناعیان و از گیاهان دارویی و اسانس دار مهمی می باشد که در اکثر نقاط دنیا استفاده می شود.هدف: هدف از انجام این تحقیق شناسایی و مقایسه ترکیبات و مقدار اسانس گونه های مرزنجوش وحشی و اروپایی به منظور مشخص نمودن مهم ترین ترکیبات دارویی آن ها است.روش بررسی: دو گونه مهم از سرده مرزنجوش شامل Origanum vulgare L. و Origanum majorana L. در ابتدای تیر ماه سال 1392 از مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی با چهار تکرار جمع آوری شد. اسانس گیری از اندام هوایی خشک شده دو گونه مذکور به روش تقطیر با آب صورت گرفت و اجزای اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی (GC/MS) شناسایی شدند.نتایج: آنالیز اسانس گیاهان نشان داد که میزان اسانس در گونه O. vulgare برابر 0.13 درصد در ماده خشک بود و ترکیبات ترانس کاریوفیلن (21.46 درصد)، جرماکرن - D(18.99 درصد) و (E, E-a) فارنسن (9.12 درصد) به ترتیب بیشترین اجزای اسانس بودند. همچنین در گونه O. majorana میزان اسانس برابر 1.09 درصد در ماده خشک بود و ترکیبات ترپینولن-4- ال (23.11 درصد)، g-ترپینن (13.94 درصد) و a- ترپینن (8.11 درصد) به ترتیب بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می دادند.نتیجه گیری: به طور کلی هر دو گونه در مقدار، گروه ترکیبات و مهم ترین ترکیب اسانس نسبت به هم متفاوت بودند. در گونه O. vulgare با مقدار اسانس کمتر، ترکیبات سزکویی ترپن های هیدروکربنی با 69.18 درصد بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می دادند، در حالی که در گونه O. majorana با میزان اسانس بیشتر، ترکیبات مونوترپن های هیدروکربنی با 42.53 درصد بخش عمده اجزای اسانس را به خود اختصاص دادند.
كلید واژه: .Origanum vulgare L. ،Origanum majorana L، ترانس کاریوفیلن، ترپینولن-4-ال، سزکویی ترپن ها، مونوترپن ها

لینک کمکی