فایل ورد (word) اثر سن روي برخي پارامترهاي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر سن روي برخي پارامترهاي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر سن روي برخي پارامترهاي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر سن روي برخي پارامترهاي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر سن روي برخي پارامترهاي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شيلات

تعداد صفحات :10

به منظور تعیین مقادیر برخی از پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور علفخوار پرورشی، تعداد 60 قطعه ماهی کپور علفخوار در سنین 6، 12، 24، 36 ماهه سالم پرورش یافته در مرکز تکثیر و پرورش ماهی واقع در شهرستان رشت، از ناحیه ساقه دمی خونگیری به عمل آمده و پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خونی به روش استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه، میانگین گلبول قرمز 1911500 عدد در میلی متر مکعب، تعداد گلبول های سفید 14320 عدد در میلی متر مکعب، هماتوکریت 36.3 درصد، هموگلوبین 7.53 گرم در دسی لیتر، حجم متوسط گلبولی 199.46 (MCV) فمتولیتر، هموگلوبین داخل گلبولی 39.73 (MCH) پیکوگرم، غلظت هموگلوبین گلبول ها 20.55 (MCHC) گرم درصد، فراوانی لنفوسیت ها 70.91 درصد، فراوانی نوتروفیل ها 26.7 درصد، فراوانی مونوسیت ها 1.06 درصد، فراوانی ائوزینوفیل 1.28 درصد، مقدار گلوکز 130.6 میلی گرم در دسی لیتر، مقدار کلسترول 278.7 میلی گرم در دسی لیتر، مقدار تری گلیسرید 243.9 میلی گرم در دسی لیتر و مقدار پروتئین 3.6 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. مقدار متوسط غلظت هموگلوبین گلبول ها (MCHC) در گروه سنی 36 ماهه نسبت به گروه های سنی دیگر افزایش و مقدار متوسط حجم گلبولی (MCV) و مقدار تری گلیسرید کاهش یافت. مقدار متوسط وزن هموگلوبین گلبولی (MCH) در بین گروه سنی 6 ماهه با دیگر گروه های سنی افزایش مشاهده شده که دارای اختلاف معنی دار است (p<0.05). ولی در سایر پارامترها شامل تعداد گلبول سفید، شمارش تفریقی گلبول های سفید، کلسترول و پروتئین اختلاف معنی دار به دست نیامد (p>0.05).
كلید واژه: خون، سرم، سن، ماهی کپور علفخوار

لینک کمکی