فایل ورد (word) امکان سنجي پياده سازي زيرساخت ملي اطلاعات سلامت در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) امکان سنجي پياده سازي زيرساخت ملي اطلاعات سلامت در ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) امکان سنجي پياده سازي زيرساخت ملي اطلاعات سلامت در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) امکان سنجي پياده سازي زيرساخت ملي اطلاعات سلامت در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) امکان سنجي پياده سازي زيرساخت ملي اطلاعات سلامت در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :17

مقدمه: عدم یکپارچگی اطلاعات موجب رویکرد بخش بهداشت به کاربری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شده است. زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، اطلاعات بالینی و بهداشتی را یکپارچه کرده و باعث کاهش خطاها، هزینه درمان و افزایش امنیت بیمار می شود. هدف از این مطالعه، فایل ورد (word) امکان سنجي پياده سازي زيرساخت ملي اطلاعات سلامت در ايران از دیدگاه مدیران و متخصصین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در وزارت بهداشت و سایر سازمان های مرتبط با سلامت در سال 1388 بود.روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- کاربردی و در سال 1388 انجام گرفت. پس از شناسایی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، نظرسنجی انجام شد. حجم جامعه شامل مدیران و متخصصین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سازمان ها و حجم نمونه برابر با حجم جامعه بود. داده ها از طریق مصاحبه و به وسیله پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد (r=0.84) سنجیده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردید.یافته ها: با وجود ارتباط وزارت بهداشت با سایر سازمان ها، تنها 14.28 درصد سایر سازمان ها دارای سیستم اطلاعات به طور کامل مکانیزه و آماده شبکه سازی کامپیوتری با وزارت بهداشت بودند. مشکلات فرهنگی، اقتصادی و نامناسب بودن زیرساخت ها به میزان 92.30 درصد و نبود استانداردها و مشکلات قانونی به میزان 84.61 درصد مهم ترین موانع فراروی پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران است.نتیجه گیری: به علت فقدان زیرساخت های لازم، پیاده سازی زیرساخت ملی اطلاعات سلامت در ایران ممکن نیست. باید فرهنگ سازی، تدوین قوانین حریم شخصی و حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نظارت دولت بر زیرساخت ها انجام شود.
كلید واژه: زیرساخت ملی اطلاعات سلامت، شبکه ملی اطلاعات سلامت، فن آوری اطلاعات سلامت

لینک کمکی