فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان قم) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان قم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان قم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و سازمان يادگيرنده (مطالعه موردي: کارکنان دانشگاه علوم پزشکي استان قم) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :9

مقدمه: در دنیای متحول امروز، علاوه بر ساخت سرمایه انسانی، یکی از چالش های دیگر در رفتار سازمانی، ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی است و با این که سرمایه اجتماعی ویژگی جمع دارد، ولی از تلاش های فردی افراد در جهت ایجاد اعتماد، روابط و همکاری ناشی می شود. بدون سرمایه اجتماعی، کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند بود. این مقاله رابطه سرمایه اجتماعی و سازمان یادگیرنده را مورد شناسایی قرار داده است.روش بررسی: این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر اهداف از نوع بنیادی می باشد. جامعه آماری آن 120 نفر از کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم بود که با توجه به جدول Morgan حجم نمونه، 92 نفر شد. نمونه ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سرمایه اجتماعی از طریق مدل و پرسش نامه وحید وزیری راد (بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری) و سازمان یادگیرنده به وسیله مدل و پرسش نامه Sanke مورد آزمون قرار گرفت. ضریب Cronbach’s alpha به ترتیب برای هر پرسش نامه برابر با 95 درصد و 85 درصد بود. پرسش نامه مذکور شامل نظرات نمونه با استفاده از آمار استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و سازمان یادگیرنده در ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم رابطه معنی دار وجود دارد (P£%5).نتیجه گیری: از آن جا که سرمایه اجتماعی بر بهبود و ارتقای سازمان یادگیرنده تاثیر دارد، باید به این سرمایه و تاثیر آن بر بهبود سازمان ها توجه خاص کرد و جنبه های ضعیف تر سرمایه اجتماعی را در ادارات و بخش های دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و تقویت نمود.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، سازمان یادگیرنده، سازمان

لینک کمکی