فایل ورد (word) بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها و تصميم گيري چند معياره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها و تصميم گيري چند معياره دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها و تصميم گيري چند معياره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها و تصميم گيري چند معياره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها و تصميم گيري چند معياره :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :20

مقدمه: بخش مدارک پزشکی نقش مهمی در ارزیابی، برنامه ریزی و اولویت بندی کمی و کیفی خدمات مراقبت بهداشتی درمانی بیمارستان ها دارد. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان (بیمارستان های الزهرا، کاشانی و خورشید) با روش تصمیم گیری چند معیاره نمودند.روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل بخش های مدارک پزشکی بیمارستان های الزهرا، آیت ا... کاشانی و خورشید بود که در سال 1387 انجام شد. منبع اطلاعات 15 نفر از متخصصین مدارک پزشکی (افراد صاحب نظر در رشته مدارک پزشکی در سطح بیمارستان ها، دانشگاه و ارزشیابی بیمارستان ها از معاونت درمان) انجام گردید. داده ها در جلساتی با حضور این افراد صاحب نظر با روش نظر سنجی، تکنیک بارش افکار و طوفان مغزی جمع آوری شد. نتایج حاصل از جلسات فوق، در فرم های ماتریسی (ابزارهای جمع آوری داده) وارد گردید. اساس کار رتبه بندی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بود. در این روش، ابتدا معیارهای مربوط به ارزیابی این بخش شناسایی و سپس معیارها با کمک بارش افکار از دیدگاه افراد فوق ارزش دهی و وزن دهی شد. نمودار سلسله مراتبی فرایندهای موثر بر عملکرد واحدهای تابعه بخش مدارک پزشکی نیز با اجماع نظرات جامعه پژوهش ترسیم گردید و سپس با روش مقایسات زوجی، تمام رده ها و زیر رده های هر چهار واحد تابعه بخش مدارک پزشکی، با توجه به درجه اهمیت هر کدام نسبت به مقایسه زوجی و امتیازدهی از 1 تا 9 وزن دهی تهیه شد. سپس میانگین هندسی ماتریس های مقایسات زوجی محاسبه و در نرم افزار Expert choice وارد و وزن نسبی و درجه اهمیت هر کدام از فاکتورهای موثر بر عملکرد بخش مدارک پزشکی به دست آمد.یافته ها: از جنبه مدیریت اطلاعات، واحد بایگانی با وزن نسبی 0.426 دارای بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر واحدها بود، در حالی که از جنبه مشتری، واحد پذیرش با وزن نسبی 0.086 بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر واحدها را به خود اختصاص داده بود. در ضمن وزن نسبی بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها به ترتیب امتیاز عبارتند از الزهرا با 0.394 در رتبه اول، کاشانی با 0.342 در رتبه دوم و خورشید با 0.264 در رتبه سوم قرار گرفتند.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و رتبه های کسب شده در واحدهای مختلف، ضروری است که اولویت بندی و تخصیص منابع بر اساس نتایج کارشناسی شده حاصل از تحلیل فرایند سلسله مراتبی صورت گیرد.
كلید واژه: ارزشیابی عملکرد، بخش مدارک پزشکی بیمارستان، ارزشیابی

لینک کمکی