فایل ورد (word) تاثير ضداضطرابي ال- کارنيتين در موش هاي صحرايي نر بالغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير ضداضطرابي ال- کارنيتين در موش هاي صحرايي نر بالغ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير ضداضطرابي ال- کارنيتين در موش هاي صحرايي نر بالغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير ضداضطرابي ال- کارنيتين در موش هاي صحرايي نر بالغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير ضداضطرابي ال- کارنيتين در موش هاي صحرايي نر بالغ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: اثر مفید ال- کارنیتین برای درمان بیماری های عصبی در مطالعات مختلف بررسی شده است. مطالعه حاضر با هدف تاثیر مکمل ال- کارنیتین بر رفتار اضطرابی در موش های صحرایی نر بالغ توسط ماز مرتفع + شکل انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، گروه های مورد آزمایش به سه گروه شامل گروه سالم، سالین و تجربی تقسیم شدند. ال- کارنیتین در غلظت های 0.5، 1، 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی تیمار شد و گروه کنترل سالین، سالین را به عنوان حلال دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و تعقیبی Dunnett تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: در این مطالعه بعد از 30 دقیقه، پاسخ ضداضطرابی دارو توسط ماز مرتفع + شکل بررسی شد. تیمار ال- کارنیتین، زمان سپری شدن در بازوهای باز، تعداد ورود به بازوهای باز و بسته یا فعالیت حرکتی %OAE را افزایش و %OAT را کاهش داد (p<0.01).نتیجه گیری: نتایج این پژوهش دلالت بر اثر ضداضطرابی ال- کارنیتین در موش های صحرایی دارد.
كلید واژه: کارنیتین، اضطراب، ماز مرتفع + شکل، موش صحرایی نر

لینک کمکی