فایل ورد (word) بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر کيفيت خواب بيماران همودياليزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر کيفيت خواب بيماران همودياليزي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر کيفيت خواب بيماران همودياليزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر کيفيت خواب بيماران همودياليزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر کيفيت خواب بيماران همودياليزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :12

مقدمه: اختلال خواب با مشکلات جسمی و رفتاری و روانی همراه است. شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف فایل ورد (word) بررسي تاثير تمرينات هاتايوگا بر کيفيت خواب بيماران همودياليزي انجام شد.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی شاهددار است که 31 بیمار همودیالیزی از بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران در گروه شاهد و 31 بیمار همودیالیزی از بیمارستان بقیه ا... (عج) در گروه آزمون با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در سال 1389 قرار گرفتند و تمرینات هاتایوگا پس از آموزش اولیه توسط مربی یوگا، به مدت یک ساعت دو بار در هفته و به مدت دو ماه در گروه آزمون انجام شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسشنامه پیتس بورگ بود که قبل از مداخله و دو ماه بعد از آن اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و آزمون های آماری توصیفی،t مستقل، t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با توجه به این که در پرسشنامه پیتس بورگ، نمره پایین تر وضعیت بهتر را نشان می دهد، میانگین نمره کیفیت خواب قبل از مداخله در گروه آزمون (12.3(±2.8)) نسبت به بعد از مداخله (6.2(±2.3)) به طور معناداری کمتر بود (p<0.001). در حالی که این تفاوت در گروه شاهد معنادار نبود.نتیجه گیری: انجام تمرینات هاتایوگا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی اثر مثبت دارد. آموزش بیماران در خصوص استفاده از این تمرینات می تواند بر کیفیت خواب این بیماران تاثیرگذار باشد.
كلید واژه: همودیالیز، هاتایوگا، کیفیت خواب

لینک کمکی