فایل ورد (word) نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان درباره اهميت استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستان، پيش نيازهاي به کارگيري و معيارهاي انتخاب آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان درباره اهميت استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستان، پيش نيازهاي به کارگيري و معيارهاي انتخاب آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان درباره اهميت استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستان، پيش نيازهاي به کارگيري و معيارهاي انتخاب آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان درباره اهميت استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستان، پيش نيازهاي به کارگيري و معيارهاي انتخاب آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان درباره اهميت استفاده از سيستم اطلاعات بيمارستان، پيش نيازهاي به کارگيري و معيارهاي انتخاب آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: به دلیل این که بیمارستان ها ارایه دهندگان اصلی مراقبت سلامت هستند، برای به کار گرفتن سیستم های اطلاعاتی سلامت به عنوان موسسات هدف در نظر گرفته می شوند. بیمارستان ها برای مدیریت نیازمندی های رو به افزایش خود به سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital information system یا HIS) اثربخش نیاز دارند. مطالعه حاضر اهمیت استفاده از HIS از دیدگاه کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را شناسایی نمود.روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی که نمونه آماری آن کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بهار 1390 بودند، دیدگاه کارکنان با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوی (بررسی منابع و گرفتن نظرات صاحب نظران) و پایایی آن با آزمون Cronbach’s alpha (0.94) سنجیده شد. حجم نمونه با حجم جامعه (71 نفر) مساوی بود. داده ها با مراجعه حضوری جمع آوری و بعد از ورود به نرم افزار SPSS نسخه 19 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از دیدگاه کارکنان، اهمیت هر سه حیطه «معیارهای مختلف برای انتخاب HIS»، «اهمیت پیش نیازهای استقرار HIS» و «اهمیت استفاده از HIS» در حد زیاد تا خیلی زیاد (به ترتیب 91.4، 89.6 و 77.4 درصد) بود. بین افراد با تحصیلات بالاتر، استقرار پیش نیازهای HIS اهمیت بیشتری داشت. در بین افرادی که مدرک تحصیلی آن ها مرتبط با پست سازمانی بود، نیز اهمیت معیارهای انتخاب HIS بیشتر احساس می شد.نتیجه گیری: کارکنان بخش مدارک پزشکی دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به استقرار HIS داشتند. مدیران در راه توسعه و ارتقای سیستم ها، باید توجه ویژه ای به نظرات و تجربیات کاربران داشته باشند.
كلید واژه: سیستم های اطلاعات بیمارستان، مدیریت اطلاعات، بخش مدارک پزشکی

لینک کمکی