فایل ورد (word) تاثير استفاده هم زمان قفل هوا و طول مدت تزريق بر روي شدت درد و ميزان کبودي ناشي از تزريق زيرجلدي هپارين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير استفاده هم زمان قفل هوا و طول مدت تزريق بر روي شدت درد و ميزان کبودي ناشي از تزريق زيرجلدي هپارين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير استفاده هم زمان قفل هوا و طول مدت تزريق بر روي شدت درد و ميزان کبودي ناشي از تزريق زيرجلدي هپارين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير استفاده هم زمان قفل هوا و طول مدت تزريق بر روي شدت درد و ميزان کبودي ناشي از تزريق زيرجلدي هپارين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير استفاده هم زمان قفل هوا و طول مدت تزريق بر روي شدت درد و ميزان کبودي ناشي از تزريق زيرجلدي هپارين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش پرستاري

تعداد صفحات :8

مقدمه: کبودی و درد از شایع ترین عوارض ناشی از تزریق زیرجلدی هپارین می باشد که موجب محدود کردن ناحیه تزریق، اضطراب، اختلال در تصویر ذهنی از خود، امتناع از درمان و کاهش اعتماد بیمار نسبت به عملکرد پرستار می شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر قفل هوا و طول مدت تزریق بر میزان کبودی و شدت درد ناشی از تزریق هپارین زیرجلدی است.روش: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 35 بیمار تحت درمان با هپارین زیرجلدی، بستری در بخش های ICU، اورژانس و داخلی قلب مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تهران انجام شد که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای هر بیمار دو تزریق 10 ثانیه ای بدون استفاده از قفل هوا (روش معمول) و 30 ثانیه ای به همراه استفاده از قفل هوا (روش مورد مطالعه) در ناحیه شکم در سمت راست یا چپ به صورت تصادفی انجام گردید. فاصله دو تزریق 12 ساعت بود و میزان کبودی 24 و 48 ساعت بعد از تزریق با استفاده از خط کش پلاستیکی و شدت درد بلافاصله و 24 ساعت بعد از تزریق با استفاده از معیار VAS اندازه گیری شدند.یافته ها: اندازه کبودی های ایجاد شده ناشی از تزریقات به روش مورد مطالعه، به طور معناداری کمتر از اندازه کبودی های ایجاد شده به دنبال انجام تزریق به روش معمول بود (p<0.001). میانگین اندازه کبودی در روش معمول در 24 و 48 ساعت بعد از تزریق هپارین زیرجلدی به ترتیب 1.791 و 1.817 سانتی متر و میانگین آن در روش مورد مطالعه به ترتیب 0.737 و 0.854 سانتی متر بود. شدت درد نیز بلافاصله بعد از تزریق در روش مورد مطالعه کمتر از تزریق به روش معمول بود (p<0.004) اما شدت درد در دو روش معمول و مورد مطالعه 24 ساعت بعد از تزریق اگرچه میانگین درد در روش معمول (0.8) بیشتر از روش مورد مطالعه بود (0.54) اما این تفاوت معنادار نبود (p=0.203).نتیجه گیری: با توجه به کاهش چشمگیر اندازه کبودی و شدت درد ناشی از تزریق زیرجلدی هپارین به دنبال افزایش مدت زمان تزریق و استفاده از قفل هوا، به منظور ارتقاء کیفیت مراقبتی و به حداقل رساندن تجربیات ناخوشایند و استرس زای بیماران، افزایش طول مدت زمان تزریق به 30 ثانیه و استفاده از قفل هوا در تزریق زیرجلدی هپارین توصیه می شود.
كلید واژه: هپارین زیرجلدی، شدت درد، کبودی

لینک کمکی