فایل ورد (word) تعيين ترکيب بهينه مشتريان بر مبناي الگوي Kano و با استفاده از برنامه ريزي آرماني- با مطالعه موردي در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين ترکيب بهينه مشتريان بر مبناي الگوي Kano و با استفاده از برنامه ريزي آرماني- با مطالعه موردي در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين ترکيب بهينه مشتريان بر مبناي الگوي Kano و با استفاده از برنامه ريزي آرماني- با مطالعه موردي در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين ترکيب بهينه مشتريان بر مبناي الگوي Kano و با استفاده از برنامه ريزي آرماني- با مطالعه موردي در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين ترکيب بهينه مشتريان بر مبناي الگوي Kano و با استفاده از برنامه ريزي آرماني- با مطالعه موردي در بيمارستان الزهراي (س) اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :18

مقدمه: امروزه سازمان ها برای بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه، مشتریان را بخش بندی می کنند، اما برای سرمایه گذاری بر روی توسعه کالاها و خدمات نیاز است تا علاوه بر بخش بندی، ترکیب بهینه آن ها و یا به عبارت دیگر، تعداد یا درصد مشتریان در هر بخش مشخص شود. بنابراین هدف این مقاله، ارایه روشی برای تعیین ترکیب بهینه مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی بوده است. بنابراین به منظور به دست آوردن ترکیب بهینه مشتریان، از معیار حداکثر سازی رضایتمندی مشتریان استفاده شد.روش بررسی: این مطالعه، از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی، از نظر زمان گردآوری از نوع پیمایشی- مقطعی، از نظر ماهیت داده ها از نوع کمی و همچنین از نظر مساله پژوهش از نوع توصیفی بود. پس از بررسی مطالعات مربوط به رضایتمندی مشتری، ابعاد کیفیت خدمات، الگوی Kano و برنامه ریزی آرمانی، چارچوبی ارایه شده است که مشخص کننده ترکیب بهینه مشتریان بر مبنای الگوی Kano و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی است. داده های مورد نظر از طریق تکمیل پرسش نامه توسط بیماران در فاصله زمانی مرداد تا آذر 1389 در کلینیک تخصصی قلب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان جمع آوری شده است. جامعه آماری در این مطالعه 196 تن از بیمارانی است که در محدوده زمانی بیان شده، به کلینیک تخصصی قلب بیمارستان الزهرای (س) اصفهان مراجعه کردند. جهت تعیین روایی پرسش نامه ها از روایی صوری (به دلیل استاندارد بودن سوال ها) و جهت محاسبه قابلیت پایایی، از ضریب Cronbach’s alpha استفاده شد. روش نمونه برداری در این مطالعه از نوع احتمالی و به روش تصادفی ساده است، الگوی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار (Win quantitative system for business) WINQSB مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بعد از حل و تحلیل الگوی پیشنهادی یافته های مطالعه، نشان دهنده آن است که روش پیشنهادی قادر به تعیین ترکیب بهینه بیماران بیمارستان است، به گونه ای که مدیریت در برنامه ریزی امکانات خود باید 34 درصد بیماران را از بیماران مبتلا به بیماری حمله قلبی (انفارکتوس عضله قلب) و 66 درصد بیماران را از بیماران مبتلا به بیماری دریچه ای قلب انتخاب نماید.نتیجه گیری: به طور کلی می توان از نتایج این مطالعه به منظور موثر بودن در بخش بندی مشتریان (بیماران)، برنامه ریزی برای فراهم کردن خدمات متناسب با نیازهای مشتریان مختلف و افزایش نتایج مثبت کسب شده از طرف بیمارستان اشاره کرد.
كلید واژه: رضایتمندی، مشتریان، کیفیت مراقبت های بهداشتی، برنامه ریزی، الگوی Kano

لینک کمکی