فایل ورد (word) تاثير گنجاندن ستون «خلاصه سير بيماري» در صفحه دستورات پرونده هاي بيمارستاني بر افزايش ثبت سير بيماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير گنجاندن ستون «خلاصه سير بيماري» در صفحه دستورات پرونده هاي بيمارستاني بر افزايش ثبت سير بيماري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير گنجاندن ستون «خلاصه سير بيماري» در صفحه دستورات پرونده هاي بيمارستاني بر افزايش ثبت سير بيماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير گنجاندن ستون «خلاصه سير بيماري» در صفحه دستورات پرونده هاي بيمارستاني بر افزايش ثبت سير بيماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير گنجاندن ستون «خلاصه سير بيماري» در صفحه دستورات پرونده هاي بيمارستاني بر افزايش ثبت سير بيماري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: پرونده پزشکی متشکل از مجموع مدارکی است که گواه وضعیت سلامت بیمار در لحظه ای از زندگی او می باشد. بین سیر بیماری و دستورهای صادر شده روزانه پزشک در پرونده، ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد و هر دستور پزشکی ناشی از وضعیت موجود بیمار و سیر بیماری وی می باشد. در این مطالعه، به جهت افزایش سیر بیماری و ارتقای آموزشی فراگیران، ضمن حفظ وجود صفحه سیر بیماری قبلی در پرونده، ستونی از سیر بیماری در صفحه دستورهای پرونده های پزشکی تعیین و میزان اثربخشی آن در ثبت سیر بیماری شناسایی شد.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای شاهددار، پرونده های بیماران بستری در کلیه بخش های فوق تخصصی بیمارستان کودکان امیرکلای بابل در طی سه ماه آخر سال های 1387 و 1388 مورد بررسی قرار گرفتند (از مجموع حدود 3462 پرونده، در هر سال، 150پرونده مورد بررسی قرار گرفت). به هر یک از شاخص های سیر بیماری که بر اساس الگوی SOAP ثبت شدند، یک امتیاز داده شد. در نهایت، اگر فقط تا سه شاخص در پرونده ذکر گردید ضعیف، تا 5 مورد متوسط و تا 7 مورد خوب ارزیابی شدند. سپس امتیازات حاصل از پرونده های فوق با استفاده از آزمون های آماری t-test، Paired t-test، ضریب همبستگی پیرسون، مجذور کای، fisher’s exact و ضریب Kappa مورد مقایسه قرار گرفتند و P<0.05 معنی دار تلقی شد.یافته ها: میانگین تعداد دستورهای پزشک پرونده ها در سه ماهه آخر سال 1387 و 1388 به ترتیب 9.15±10.8 و 8.45±6.80 مورد بوده است. امتیاز خوب، بیشترین فراوانی را در ستون خلاصه سیر بیماری جدید داشت. بیشترین میانگین نتایج به دست آمده در گروه های مورد مطالعه مربوط به خلاصه سیر بیماری در سال 1388 بود. مقایسه میانگین ها نیز از نظر آماری معنی دار بوده است (P<0.05).نتیجه گیری: با اضافه کردن ستون جدید تحت عنوان «خلاصه سیر بیماری» در برگه دستورهای پزشک، ثبت سیر بیماری و علت دستورهای پزشکی ارایه شده، به طور قابل ملاحظه ای بر اساس الگوی SOAP ارتقا می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که این ستون در صفحه دستورهای پزشک پرونده های بیمارستانی گنجانده شود.
كلید واژه: مدارک پزشکی، سیر بیماری، صفحه دستورهای پزشک، مستندسازی

لینک کمکی