فایل ورد (word) بررسي فراواني حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به مصدومين ارجاع شده به بخش معاينات باليني پزشکي قانوني شهرستان ساري از اول بهمن 1390 لغايت دي ماه 1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي فراواني حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به مصدومين ارجاع شده به بخش معاينات باليني پزشکي قانوني شهرستان ساري از اول بهمن 1390 لغايت دي ماه 1391 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي فراواني حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به مصدومين ارجاع شده به بخش معاينات باليني پزشکي قانوني شهرستان ساري از اول بهمن 1390 لغايت دي ماه 1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي فراواني حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به مصدومين ارجاع شده به بخش معاينات باليني پزشکي قانوني شهرستان ساري از اول بهمن 1390 لغايت دي ماه 1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي فراواني حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به مصدومين ارجاع شده به بخش معاينات باليني پزشکي قانوني شهرستان ساري از اول بهمن 1390 لغايت دي ماه 1391 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: اهمیت منابع انسانی به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اما این سرمایه ارزشمند همواره توسط عوامل متعددی از جمله حوادث ناشی از کار تهدید می شود. این پژوهش با هدف بررسی فراوانی یک ساله حوادث شغلی و الگوی صدمات وارده به مصدومان مراجعه کننده به واحد معاینات شهرستان ساری انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه به صورت یک مطالعه توصیفی- مقطعی و با حجم نمونه 125 نفر، با استفاده از روش سرشماری بر روی مراجعینی که با شکایت حادثه شغلی برای اولین بار به واحد معاینات پزشکی قانونی شهرستان ساری مراجعه کردند، انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه برای هر یک از مراجعین متغیرهایی مانند سن، جنس وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، درآمد ماهیانه، نوع صدمات، ... بررسی، و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل صورت گرفته است.یافته ها: این مطالعه نشان داد %97 از افراد حادثه دیده مرد و دارای میانگین سنی 35 سال که %84.8 آن ها متاهل بوده و %67.2 از آن ها دارای تحصیلات تا مقطع دیپلم و زیردیپلم، %86.4 از آن ها بدون آموزش فنی و حرفه ای و %56.8 آن ها دارای سابقه کاری کمتر از یک سال بودند. همچنین در میان ماه های سال، خرداد ماه با %17.7 بیشترین موارد حوادث و شیفت صبح با %56.5 بیشترین زمان وقوع حوادث بود. %40.8 از حوادث در کارگاه های صنعتی اتفاق افتاد که %52 آن در اثر برخورد با نیروی مکانیکی بی جان بوده است.در اثر این برخورد %44 از مصدومان دچار شکستگی شده اند. اندام های فوقانی و تحتانی با %39.2 و %27.2 به ترتیب بیشترین اعضای آسیب دیده می باشند. یافته دیگر این تحقیق نشان داد %82.4 از حوادث کار در کارگاه هایی اتفاق افتاده است که دارای جمعیت کمتر از 10 نفر بودند. همچنین %14.4 از نمونه ها دارای سابقه قبلی حادثه شغلی می باشند.بحث و نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که افراد جوان که آموزش حرفه ای نداشته اند، در معرض بیشترین حوادث شغلی قرار دارند. همچنین کارگاه های کوچک از مکان های پرحادثه به شمار می روند. نتایج این مطالعه در بسیاری از موارد با یافته های تحقیقات مشابه در ایران و سایر کشورها مطابقت دارد.
كلید واژه: حوادث شغلی، الگوی صدمات، پزشکی قانونی

لینک کمکی