فایل ورد (word) اثر فعاليت ورزشي تناوبي شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمي و مقاومت انسوليني زنان داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر فعاليت ورزشي تناوبي شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمي و مقاومت انسوليني زنان داراي اضافه وزن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر فعاليت ورزشي تناوبي شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمي و مقاومت انسوليني زنان داراي اضافه وزن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر فعاليت ورزشي تناوبي شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمي و مقاومت انسوليني زنان داراي اضافه وزن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر فعاليت ورزشي تناوبي شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمي و مقاومت انسوليني زنان داراي اضافه وزن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: تغییر فنوتیپ بافت چربی بر اثر تمرین تئوری جدیدی است که به تازگی مطرح گردیده، با این وجود شناسایی سازوکار سلولی مولکولی آن در حال بررسی است. هدف پژوهش حاضر تعیین فایل ورد (word) اثر فعاليت ورزشي تناوبي شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمي و مقاومت انسوليني زنان داراي اضافه وزن بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع بررسی نیمه تجربی با طرح پیش پس آزمون بود. آزمودنی های بررسی را 21 زن دارای اضافه وزن (میانگین سنی 29.55 سال) تشکیل می دادند. پس از انتخاب، آزمون بیشینه اکسیژن مصرفی انجام گرفت و آزمودنی-ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید (12 تن) و پیلاتس (9 تن) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه اول یک وهله 30 ثانیه ای شامل 15 ثانیه دویدن با 120% بیشینه سرعت هوازی و 15 ثانیه استراحت انجام دادند. گروه دوم تنها یک جلسه تمرین پیلاتس را انجام داد. پس از گرفتن نمونه خونی دوم، تجزیه و تحلیل آماری در سطح 0.05>P انجام شد. یافته ها: سطح آیریزین در هر دو گروه پس از یک جلسه فعالیت ورزشی افزایش یافته بود که این افزایش در گروه تمرین تناوبی شدید معنی دار بود (t11= 2.3 و 0.039=P). بلافاصله پس از فعالیت ورزشی مقاومت انسولینی در گروه تمرین تناوبی شدید کاهش، و در گروه تمرین پیلاتس افزایش یافته بود که به لحاظ آماری معنی دار نبود (P>0.05). نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر بیانگر افزایش سطح آیریزین در زنان دارای اضافه وزن بود. با این حال، یافته ها حاکی از عدم تغییر در مقاومت انسولینی بود.
كلید واژه: آیریزین، خانواده فیبرونکتین، پروتئین FNDC5

لینک کمکی