فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش مهارت هاي سازگاري به والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش مهارت هاي سازگاري به والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش مهارت هاي سازگاري به والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش مهارت هاي سازگاري به والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير آموزش مهارت هاي سازگاري به والدين بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :21

پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای سازگاری به والدین برکاهش مشکلات رفتاری کودکان 7-9 ساله درنمونه غیربالینی انجام شد. برای دستیابی به این هدف از یک طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این ترتیب که با روش نمونه گیری خوشه ای 4 مدرسه از بین مدارس دولتی شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.به این صورت که در نهایت 30 نفر از مادران کودکان 7-9 ساله در قالب گروه آزمایشی، به مدت 8 هفته، هر هفته یک جلسه به مدت دو ساعت برنامه آموزش مهارتهای سازگاری را دریافت کردند. گروه کنترل نیز در نهایت 31 نفر شدند.ابزار اندازه گیری پژوهش، آزمون فهرست رفتاری کودک (CBCL) بود. نتایج بررسی داده های کمی پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر آن بود که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری در میزان مشکلات رفتاری کودکان (P<0.01) نشان دادند.
كلید واژه: آموزش مهارت های سازگاری به والدین، مشکلات رفتاری، دانش آموزان دوره ابتدایی

لینک کمکی