فایل ورد (word) بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :17

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی و تعداد شرکای جنسی در مردان متاهل با و بدون سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر فعلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-مقایسه ای بود. از جامعه آماری مردان متاهل زیر 45 سال، تعداد 144 نفر از مردان متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسش نامه نگرش به روابط فرازناشویی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته هانشان داد که میزان نگرش به روابط فرازناشویی در مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر آینده تفاوت معناداری داشت. همچنین بین تعداد شرکای جنسی پیش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود داشت. این تحقیق موید آن است که مردان متاهل دارای سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا غیر همسر و با تعداد شرکای جنسی بیش تر، از نگرش به روابط فرازناشویی سهل گیرانه تری برخوردار بودند.
كلید واژه: رابطه جنسی پیش از ازدواج، نگرش به روابط فرازناشویی، شرکای جنسی

لینک کمکی