فایل ورد (word) بازار كار دوگانه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بازار كار دوگانه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بازار كار دوگانه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بازار كار دوگانه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بازار كار دوگانه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :25

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یك سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانك های مركزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یك مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد كشور و دربرگیرنده بازار كار دوگانه را آشكار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفكیك بازار كار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی كار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانك مركزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن و سرشماری كارگاهی مركز آمار ایران استخراج شده است.پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوك های بهره وری كل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد كه بخش غیررسمی بازار كار در ادوار مختلف كسب و كار همانند یك ضربه گیر عمل نموده و حركت مخالف چرخه ای دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در كوتاه مدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیر دارد.
كلید واژه: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بازار كار دوگانه، اشتغال غیررسمی

لینک کمکی