فایل ورد (word) بازشناسي حالات هيجاني چهره در ابعاد شخصيتي برون گردي/ روان رنجورخويي: نقش تعديل کننده حافظه کاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بازشناسي حالات هيجاني چهره در ابعاد شخصيتي برون گردي/ روان رنجورخويي: نقش تعديل کننده حافظه کاري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بازشناسي حالات هيجاني چهره در ابعاد شخصيتي برون گردي/ روان رنجورخويي: نقش تعديل کننده حافظه کاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بازشناسي حالات هيجاني چهره در ابعاد شخصيتي برون گردي/ روان رنجورخويي: نقش تعديل کننده حافظه کاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بازشناسي حالات هيجاني چهره در ابعاد شخصيتي برون گردي/ روان رنجورخويي: نقش تعديل کننده حافظه کاري :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تازه هاي علوم شناختي

تعداد صفحات :16

هدف: درک و بازشناسی هیجان های دیگران یک عامل مهم در ارتباطات اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه توانایی بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گردی/ روان رنجورخویی با توجه به نقش تعدیل کننده حافظه کاری است.روش: ابتدا 728 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه زنجان نسخه تجدیدنظر شده پرسش نامه شخصیت آیزنک (EPQ-R) را تکمیل کرده و سپس بر اساس نمرات انتهایی توزیع در دو بعد شخصیتی برون گرایی و روان رنجورخویی، چهار گروه برون گرای باثبات، درون گرای باثبات، درون گرای روان رنجورخو و برون گرای روان رنجورخو (هر گروه 30 نفر) انتخاب شدند. آزمودنی های چهار گروه، پس از همتاسازی بر اساس متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات به وسیله آزمون حافظه کاری n_back و تصاویر هیجانی چهره ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس مختلط، رگرسیون چندگانه و تحلیل کواریانس تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که افراد برون گرای با ثبات عملکرد بهتر و افراد درون گرای روان رنجورخو عملکرد ضعیف تری دارند. تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که ظرفیت حافظه کاری پیش بینی کننده معنادار توانایی بازشناسی هیجان های چهره ای است. علاوه بر این، نتایج تحلیل کواریانس بین گروهی یک طرفه نشان داد که پس از کنترل ظرفیت حافظه کاری، توانایی بازشناسی چهره ای هیجان چهار گروه شخصیتی هیچ تفاوت معناداری ندارد.نتیجه گیری: ابعاد شخصیتی و فرایندهای مبتنی بر حافظه کاری در پردازش اطلاعات هیجانی نقش محوری دارند.
كلید واژه: بازشناسی هیجان، هیجان چهره، برون گرایی/ روان رنجورخویی، حافظه کاری

لینک کمکی