فایل ورد (word) تاثير مشارکت شغلي و تعهد سازماني بر رضايت و عملکرد شغلي کارکنان در صنعت هتلداري شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير مشارکت شغلي و تعهد سازماني بر رضايت و عملکرد شغلي کارکنان در صنعت هتلداري شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاري دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير مشارکت شغلي و تعهد سازماني بر رضايت و عملکرد شغلي کارکنان در صنعت هتلداري شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير مشارکت شغلي و تعهد سازماني بر رضايت و عملکرد شغلي کارکنان در صنعت هتلداري شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير مشارکت شغلي و تعهد سازماني بر رضايت و عملکرد شغلي کارکنان در صنعت هتلداري شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :17

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری شهر مشهد است. پژوهش حاضر از حیث هدف آن، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان هتل های سه، چهار و پنج ستاره در شهر مشهد تشکیل می دهند که از این میان تعداد 267 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که تعهد عاطفی و تعهد هنجاری، رضایت شغلی و عملکرد شغلی را تحت تاثیر قرار می دهند، مشارکت شغلی، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت، مشارکت شغلی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی تاثیرگذار است. مدیران می توانند از طریق توجه به مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و با استفاده از سیستم های تشویقی مناسب، سعی در افزایش تعهد کارکنان و همچنین بالا بردن رضایت و عملکرد شغلی کارکنان نمایند.
كلید واژه: مشارکت شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشهد، هتل

لینک کمکی