فایل ورد (word) تاثير کار اقماري بر سلامت عمومي کارکنان و خانواده هاي آنان (شرکت نفت فلات قاره) 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير کار اقماري بر سلامت عمومي کارکنان و خانواده هاي آنان (شرکت نفت فلات قاره) 1389 دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير کار اقماري بر سلامت عمومي کارکنان و خانواده هاي آنان (شرکت نفت فلات قاره) 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير کار اقماري بر سلامت عمومي کارکنان و خانواده هاي آنان (شرکت نفت فلات قاره) 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير کار اقماري بر سلامت عمومي کارکنان و خانواده هاي آنان (شرکت نفت فلات قاره) 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش اجتماعي

تعداد صفحات :25

سلامت عمومی را می توان بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی دارای مولفه های جسمی، روانی و اجتماعی دانست. بنابراین تعریف سلامت مفهومی چند وجهی است. در این پژوهش تلاش شده است تا سلامت عمومی کارکنان شرکت نفت فلات قاره سنجیده و عوامل موثر بر آن شناسایی شود و از نظریه های مرتبطی چون فشار نقش ویلیام گود، تعارض نقش مرتن، بیگانگی مارکس و کمیابی انرژی مارکز در چهارچوب نظری استفاده شده است.نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و استنباطی است و با استفاده از روش پیمایشی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات قاره است که قبل از سال 1389 استخدام شده اند و از میان آنها 500 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم انتخاب و به تکمیل پرسش نامه پرداخته شده است. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسش نامه GHQ و مصاحبه بوده است. اعتبار ابزار پرسشنامه با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از پایایی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) مورد ارزیابی قرار گرفته است. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به تفاوت معنادار بین حوزه کار (سکو و جزیره) و نوع کار (شیفت کار و ثابت کار) در آزمون GHQ اشاره کرد. علاوه بر آن رابطه معناداری بین کار اقماری و سلامت عمومی کارکنان و خانواده ها وجود داشته است. بنابراین لازم است برای بهبود وضعیت سلامت عومی افراد به نوع کار و حوزه کاری آنها توجه داشت.
كلید واژه: کار اقماری، سلامت عمومی، حوزه کار، نوع کار

لینک کمکی