فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي تجويز سرم هماکسل با سرم رينگر بر تغييرات لاکتات خون در عمل جراحي آپاندکتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي تجويز سرم هماکسل با سرم رينگر بر تغييرات لاکتات خون در عمل جراحي آپاندکتومي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي تجويز سرم هماکسل با سرم رينگر بر تغييرات لاکتات خون در عمل جراحي آپاندکتومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي تجويز سرم هماکسل با سرم رينگر بر تغييرات لاکتات خون در عمل جراحي آپاندکتومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي تجويز سرم هماکسل با سرم رينگر بر تغييرات لاکتات خون در عمل جراحي آپاندکتومي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيهوشي و درد

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت هیپرلاکتاتمی پس از جراحی، تاثیر مایع درمانی در میزان آن و چالش های متفاوت در مورد محلول های کریستالوئیدی و کلوئیدی در مایع درمانی، در این مطالعه بر آن شدیم تا با مقایسه تغییرات سطح لاکتات سرمی بیماران تحت آپاندکتومی، اثربخشی سرم های هماکسل و رینگر را بر سطح لاکتات خون را بررسی نمائیم.مواد و روش ها: 168 بیمار که کاندید عمل جراحی آپاندکتومی بودند پس از اخذ رضایت آگاهانه ب طور تصادفی در دو گروه استفاده کننده از سرم هماکسل و یا رینگر قرار داده شدند و از بیماران قبل و یک ساعت بعد از عمل 2 میلی لیتر نمونه خون گرفته شد و میزان لاکتات سرمی در آن مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که سرم رینگر به طور معنی داری (P=0.0001) سطح لاکتات سرمی بعد از عمل را کاهش داده ولی سرم هماکسل باعث افزایش سطح لاکتات بعد از عمل شده است (P=0.0001).نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که استفاده از سرم رینگر برای مایع درمانی بیماران تحت آپاندکتومی برای کاهش سطح لاکتات پس از جراحی نسبت به سرم هماکسل ترجیح دارد.
كلید واژه: سرم هماکسل، سرم رینگر، محلولهای کریستالوئیدی، محلول های کلوئیدی، آپاندکتومی، سطح لاکتات سرمی

لینک کمکی