فایل ورد (word) بررسي شيوع کلسيفيکاسيون هاي نابه جا (Ectopic Calcification) در راديوگرافي پانوراميک ديجيتال در دانشکده دندانپزشکي يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي شيوع کلسيفيکاسيون هاي نابه جا (Ectopic Calcification) در راديوگرافي پانوراميک ديجيتال در دانشکده دندانپزشکي يزد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي شيوع کلسيفيکاسيون هاي نابه جا (Ectopic Calcification) در راديوگرافي پانوراميک ديجيتال در دانشکده دندانپزشکي يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي شيوع کلسيفيکاسيون هاي نابه جا (Ectopic Calcification) در راديوگرافي پانوراميک ديجيتال در دانشکده دندانپزشکي يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي شيوع کلسيفيکاسيون هاي نابه جا (Ectopic Calcification) در راديوگرافي پانوراميک ديجيتال در دانشکده دندانپزشکي يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :14

مقدمه: کلسیفیکاسیون بافت نرم از جمله موارد نسبتا شایعی هستند که در رادیوگرافی های پانورامیک مشاهده می شوند. این اپسیته ها شامل کلسیفیکاسیون گره های لنفاوی، لوزه ها، سیالولیت، استخوانی شدن کمپلکس استیلوهیوئید و کلسیفیکاسیون ناحیه دو شاخه شدن کاروتید می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی کلسیفیکاسیون های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک، تشخیص افتراقی آن ها و همراهی آن ها با برخی بیماری های سیستمیک می باشد.روش بررسی: در این مطالعه رادیوگرافی پانورامیک 510 بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در طی یک سال بررسی شد و شیوع انواع رادیو اپسیته ها، محل آن ها و برخی عوامل زمینه ای مثل سن، جنس و بیماری های سیستمیک مانند سابقه دیابت و سل مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPPS نسخه 17 و آزمون های Chi-square و Fisher exact test و Odds Ratio مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: فراوانی رادیو اپسیته بافت نرم %2.0 کلسیفیکاسیون شریان کاروتید %7.3 کلسیفیکاسیون لوزه ها، %2.0 سیالولیت، %6.5 کلسیفیکاسیون غدد لنفاوی و %21.4 وجود کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید می باشد. میان کلسیفیکاسیون نابه جا با بیماری های دیابت، فشار خون بالا، بیماری قلبی و سل رابطه معنی داری وجود داشت (p<0.05)، ولی بین وجودکلسیفیکاسیون نابه جا و سابقه مصرف دخانیات و سکته مغزی رابطه معنی دار نبود (p>0.05).نتیجه گیری: با توجه به تجویز رادیوگرافی پانورامیک توسط اکثر دندانپزشکان، توجه به کلسیفیکاسیون های بافت نرم و کلسیفیکاسیون های نابه جا مهم است. همچنین با مشاهده این کلسیفیکاسیون ها، همکاران دندانپزشک جهت معاینات کامل تر بعدی بیماران را به همکاران متخصص مربوطه ارجاع نمایند.
كلید واژه: کلسیفیکاسیون بافت نرم، رادیوگرافی پانورامیک، بیماری های سیستمیک، تونسیلولیت، آترومای کلسیفیه کاروتید، استخوانی شدن کمپلکس استیلوهیوئید

لینک کمکی