فایل ورد (word) اثر تعداد چرخه هاي مکانيکي بر ريزنشت حفرات کلاس V ترميم شده با کامپوزيت و ادهزيو Etch & Rinse

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر تعداد چرخه هاي مکانيکي بر ريزنشت حفرات کلاس V ترميم شده با کامپوزيت و ادهزيو Etch & Rinse دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر تعداد چرخه هاي مکانيکي بر ريزنشت حفرات کلاس V ترميم شده با کامپوزيت و ادهزيو Etch & Rinse  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر تعداد چرخه هاي مکانيکي بر ريزنشت حفرات کلاس V ترميم شده با کامپوزيت و ادهزيو Etch & Rinse،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر تعداد چرخه هاي مکانيکي بر ريزنشت حفرات کلاس V ترميم شده با کامپوزيت و ادهزيو Etch & Rinse :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :14

مقدمه: امروزه جهت بازسازی شرایط دهان در آزمایشگاه و بررسی خواص مواد ترمیمی از روش های مختلفی مانند چرخه مکانیکی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر چرخه های مکانیکی بر ریزنشت ترمیم های کلاس V ترمیم شده با کامپوزیت و 2 نوع ادهزیو Etch & rinse می باشد.روش بررسی: در این مطالعه بر روی 100 دندان اینسیزور گاو حفرات کلاس V با اندازه یکسان به نحوی تراشیده شد که لبه انسایزالی در مینا و لبه جینجیوالی در عاج بود. دندان ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه توسط باندینگ Excite (Vivadent/Ivoclar/Lichtensteine) و گروه دیگر توسط باندینگ Single Bond (3M-USA) ترمیم شد. هر گروه به 5 زیرگروه تقسیم شد و تحت چرخه های مکانیکی 0، 50 k، 100 k،200 k و300 k ؛ (k= 1000) قرار گرفتند. تمام سطوح دندان ها به استثنای یک میلی متری اطراف حفره پوشانده شده و به مدت 24 ساعت در محلول متیلن بلو 2% قرار داده شدند. سپس دندان ها بریده و میزان ریزنشت با استریومیکروسکوپ ثبت شد. داده ها با آزمون Mann-whitney ,Kruskal Wallis و Wiloxan مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: ریزنشت در مارجین عاجی بیشتر از مارجین مینایی بود (p= 0.0001). بین Singlebond و Excite از لحاظ میزان ریزنشت در مارجین های مینایی و عاجی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). افزایش تعداد چرخه های مکانیکی بر ریزنشت Singlebond و Excite نه در مینا و نه در عاج تاثیر معنی داری نداشت.نتیجه گیری: افزایش تعداد چرخه مکانیکی تاثیری روی میزان ریزنشت نداشت. همچنین میزان ریزنشت در همه گروه ها در مارجین عاجی به طور معنی داری بیشتر از مارجین مینایی بود.
كلید واژه: چرخه مکانیکی، باندینگ، ریزنشت، کامپوزیت

لینک کمکی