فایل ورد (word) بررسي انگيزه هاي مرتبط با انجام بازي هاي ورزشي رايانه اي در بين دانشجويان دانشگاه يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي انگيزه هاي مرتبط با انجام بازي هاي ورزشي رايانه اي در بين دانشجويان دانشگاه يزد دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي انگيزه هاي مرتبط با انجام بازي هاي ورزشي رايانه اي در بين دانشجويان دانشگاه يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي انگيزه هاي مرتبط با انجام بازي هاي ورزشي رايانه اي در بين دانشجويان دانشگاه يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي انگيزه هاي مرتبط با انجام بازي هاي ورزشي رايانه اي در بين دانشجويان دانشگاه يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :22

هدف از این پژوهش بررسی انگیزه های مرتبط با بازی های ورزشی و رایانه ای در بین افراد جوان بود. این پژوهش با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام گرفت. داده های پژوهش از بین 302 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد جمع آوری شدند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس اصلاح شده بازی های ورزشی رایانه ای بود. نتایج آزمون تجربی مقیاس ارائه شده به مشارکت کنندگان در بازی های ورزشی رایانه ای نشان داد که سوالات مقیاس پایایی بالاتر از 0.75 دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای سرگرمی، تعامل اجتماعی، جالب بودن، کاربرد شناخت، هویت یابی، رقابت و فرار از یکنواختی با مشارکت در بازی های ورزشی رایانه ای رابطه وجود دارد (0.268). یافته های رگرسیون گام به گام نشان داد که سرگرمی با داشتنR= 0.404 ، R2= 0.163، R2(ad)= 0.16؛ = 1.077 خطای برآورد، = 0.163 تغییرات ضریب تعیین R، F= 58.529 و P= 0.001 در قدم اول و تعامل اجتماعی با R= 0.454، R2= 0.206، R2(ad)= 0.201، = 1.050خطای برآورد، = 0.043تغییرات ضریب تعیین R، F=16.169 و P=0.001 در قدم دوم از متغیرهای اصلی در بازی های ورزشی رایانه ای در این نمونه بوده اند. این دو عامل در مدل 20.1 درصد از واریانس مشارکت در بازی های ورزشی رایانه ای را تبین کردند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که پیش بین های سرگرمی با مقدار P<0.001، B= 0.367 و تعامل اجتماعی با مقدار P<0.05، B= 0.210 توانسته اند بخشی از واریانس متغیر مورد بررسی را تبیین کنند ولی متغیرهای بازی های ورزشی رایانه ای قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس متغیر مورد بررسی نبودند. از این رو در این زمینه باید به سایر متغیرها توجه شود.
كلید واژه: رقابت، فرار از یکنواختی، سرگرمی، تعامل اجتماعی، هویت یابی

لینک کمکی