فایل ورد (word) رابطه رضايتمندي و وفاداري با ويژگي هاي پوشاک ورزشي داخلي و خارجي در زنان ورزشکار بدنساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه رضايتمندي و وفاداري با ويژگي هاي پوشاک ورزشي داخلي و خارجي در زنان ورزشکار بدنساز دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه رضايتمندي و وفاداري با ويژگي هاي پوشاک ورزشي داخلي و خارجي در زنان ورزشکار بدنساز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه رضايتمندي و وفاداري با ويژگي هاي پوشاک ورزشي داخلي و خارجي در زنان ورزشکار بدنساز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه رضايتمندي و وفاداري با ويژگي هاي پوشاک ورزشي داخلي و خارجي در زنان ورزشکار بدنساز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :26

هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت و وفاداری بانوان ورزشکار به پوشاک ورزشی داخلی و خارجی بر حسب ویژگی های این محصولات است. به عبارتی، تحقیق حاضر در پی دستیابی به این نتیجه است که چه ویژگی هایی موجب رضایتمندی بانوان ورزشکار از پوشاک ورزشی با مارک خاص و در نتیجه وفاداری به آن می شود تا بتوان از نتایج به دست آمده برای بهبود و گسترش کیفیت و فروش تولیدات داخل کشور استفاده کرد. تحقیق حاضر از نظر راهبرد توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش بانوان ورزشکار باشگاه های بدنسازی شهرداری مناطق شمال و جنوب تهران به تعداد 340 نفر بودند و نمونه آماری به شکل کل شمار و معادل کل جامعه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی کندال و پیرسون استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از بسته آماری SPSS نسخه 16 بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که بیشتر بانوان (80 درصد) پوشاک ورزشی خارجی را انتخاب کردند و دلایل این انتخاب را کیفیت، طرح و قیمت مناسب عنوان کردند و در بین ویژگی های این محصول، برای بانوان قیمت پوشاک اهمیت بیشتری قائل بودند. نتایج آزمون همبستگی کندال نشان داد که بین ویژگی های محصول (کیفیت، قیمت، طرح زیبایی) و بومی بودن برند محصول با 95 درصد اطمینان رابطه معنادار وجود داشت، همچنین نتایج آزمون همبستگی کندال، نشان داد که بین رضایتمندی و وفاداری ورزشکاران به محصول و بومی بودن برند محصول نیز رابطه معناداری مشاهده شد. علاوه بر این، از نتایج آزمون پیرسون استنباط می شود که بین رضایت از محصول و وفاداری بانوان ورزشکار به محصول رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه ویژگی هایی از جمله کیفیت، طرح و قیمت مناسب موجب ایجاد رضایت و در نتیجه وفاداری به مارک می شود.
كلید واژه: وفاداری، پوشاک ورزشی، بانوان ورزشکار، رضایتمندی، بدنساز

لینک کمکی