فایل ورد (word) مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي ادراکي– حرکتي بر کاهش نشانه هاي اختلال يادگيري رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي ادراکي– حرکتي بر کاهش نشانه هاي اختلال يادگيري رياضي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي ادراکي– حرکتي بر کاهش نشانه هاي اختلال يادگيري رياضي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي ادراکي– حرکتي بر کاهش نشانه هاي اختلال يادگيري رياضي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله اثربخشي آموزش مهارت هاي ادراکي– حرکتي بر کاهش نشانه هاي اختلال يادگيري رياضي :


تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های ادراکی– حرکتی بر کاهش نشانه­های اختلال یادگیری ریاضی بوده است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری ریاضی شهر تهران بود. از این جامعه آماری 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 18 جلسه طی دو ماه تحت آموزش مهارت­های ادراکی- حرکتی قرار گرفتند، سپس پس­آزمون روی دو گروه اجرا شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، آزمون اختلال ریاضی ملک پور (1387) بود. تحلیل یافته­ها با استفاده از مدل آماری تحلیل کوواریانس صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های ادراکی- حرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نشانه­های اختلال یادگیری ریاضی دارد.

لینک کمکی