فایل ورد (word) مقاله پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس هوش هيجاني و نشانه هاي رواني در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس هوش هيجاني و نشانه هاي رواني در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس هوش هيجاني و نشانه هاي رواني در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس هوش هيجاني و نشانه هاي رواني در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس هوش هيجاني و نشانه هاي رواني در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه :


تعداد صفحات :25

هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی بین هوش هیجانی، نشانه­های روانی و رضایت از زندگی بود. با استفاده از طرح همبستگی و از طریق نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله­ای، 180 نفر از دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان انتخاب شدند و به پرسشنامه­های رگه هوش هیجانی (پترایدز و فرنام، 2001)، چک لیست نشانه­های روانی (دراگوتیس، ریکلز و راک، 1976) و رضایت از زندگی (دینر، امونس، لارسن و گریفین، 1984) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی رابطه­ی مثبت و معناداری وجود داشت. بین نشانه­های روانی و رضایت از زندگی رابطه­ی منفی و معناداری وجود داشت (01/0P<). همچنین، هوش هیجانی رابطه­ی معناداری با نشانه­های روانی داشت (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی 6/50 درصد، ترس مرضی 2/4 درصد و افسردگی 3/3 درصد واریانس نمرات رضایت از زندگی را پیش­بینی کردند. در مجموع این سه متغیر 1/58 درصد از نمرات رضایت از زندگی را تبیین کردند (01/0P<). هوش هیجانی در پیش­بینی رضایت از زندگی نقش مهمتری نسبت به نشانه­های روانی دارد و مؤلفه­های درون فردی و بین‌فردی هوش هیجانی به افزایش رضایت از زندگی کمک می­کند.

لینک کمکی