فایل ورد (word) مقاله نقش ميانجي گر هيجان هاي تحصيلي در رابطه بين محيط يادگيري سازنده‌گرا و شايستگي تحصيلي در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله نقش ميانجي گر هيجان هاي تحصيلي در رابطه بين محيط يادگيري سازنده‌گرا و شايستگي تحصيلي در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نقش ميانجي گر هيجان هاي تحصيلي در رابطه بين محيط يادگيري سازنده‌گرا و شايستگي تحصيلي در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نقش ميانجي گر هيجان هاي تحصيلي در رابطه بين محيط يادگيري سازنده‌گرا و شايستگي تحصيلي در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نقش ميانجي گر هيجان هاي تحصيلي در رابطه بين محيط يادگيري سازنده‌گرا و شايستگي تحصيلي در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران :


تعداد صفحات :25

هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی­گر هیجان‌های تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازاگرا و شایستگی تحصیلی در دانش­آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه شامل دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1395 بود. 450 دانش­آموز دختر به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب و نظرسنج محیط یادگیری سازاگرای تیلور و همکاران (1995)، مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت (1999) و پرسشنامه هیجان­های تحصیلی پکران، گوئتز و فرینزل (2005) را تکمیل کردند. داده­ها با روش مدل­یابی معادله­های ساختاری تحلیل شدند. شاخص­های برازش، برازندگی مطلوب مدل با داده­های گردآوری شده را نشان­ دادند. در مجموع هیجان تحصیلی مثبت و منفی و محیط یادگیری سازاگرا توانستند 54 درصد از واریانس شایستگی تحصیلی را تبیین کنند. همچنین یافته­ها نشان دادند که اثر مستقیم محیط یادگیری سازاگرا بر شایستگی تحصیلی مثبت و معنادار (01/0P<) و اثر مستقیم هیجان تحصیلیِ منفی بر شایستگی تحصیلی منفی معنادار و اثر مستقیم هیجان تحصیلی مثبت بر شایستگی تحصیلی مثبت و معنادار است (01/0P<). همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم محیط یادگیری سازاگرا بر شایستگی تحصیلی با میانجی­گری هر دو بعد منفی و مثبت هیجان تحصیلی معنادار است (01/0P<).

لینک کمکی